Alla kan föda
-ett gratis webinar om att vara förbered inför förlossningen

Ett webinar som vänder sig både till dig som är gravid och till din eventuella partner/stödperson. Föreläsningen tar upp vanliga rädslor inför förlossningen så som rädslan för smärtan, att inte få stöd och komplikationer. Framförallt är "Alla kan föda" en stärkande föreläsningen som tydliggör det som du/ni kan ha kontroll över och hur ni kan skapa de bästa förutsättningarna för en bra upplevelse. Det är inte så lätt att veta vad man kan påverka och vad man inte kan påverka inför förlossningen vilket gör att många "går vilse" och först efteråt förstår det man önskat att man förstått innan. Föreläsningen är även för er som fött barn tidigare och önskar en ny upplevelse denna gång. 

Innehåll: Föreläsningar + övningar

Kostnad: Gratis

Smärthantering