Våra Doulapaket

Följande ingår i samtliga doulapaket:

 • Mejl och telefonsupport genom hela uppdraget

 • Alla extra kostnader, så som körersättning och parkeringsavgifter 

 • Gratis profylaxkurs i Föda utan Rädsla (för mer info läs under fliken med samma namn)

Kika gärna på ordlistan längst ner på sidan för att få mer info om vad våra tjänster innebär.

Doulapaket Favorit

 • Församtal hemma hos er två gånger under graviditeten

 • Jour en vecka innan beräknad förlossning fram tills bebis är född

 • Närvaro och stöd under hela förlossningen efter era önskemål och behov

 • Eftersamtal hemma hos er ca en vecka efter förlossningen

Passar er som: 

- Känner er lugna, glada, oroliga eller förväntansfulla - kanske allt på samma gång. Oavsett om era känslor och tankar präglas av trygghet eller rädsla är detta doulapaket en värdefull investering. Här får du och ni möjlighet att förbereda er, både individuellt och tillsammans. Ni kommer få verktyg som kan svetsa er samman som team och optimera förutsättningarna för en positiv och stärkande förlossningsupplevelse.

Kostnad: 14 900 kr

Doulapaket Plus​

 • Församtal hemma hos er tre gånger under graviditeten

 • Jour en vecka innan beräknad förlossning fram tills bebis är född

 • Närvaro och stöd under hela förlossningen efter era önskemål och behov

 • Stöd efter förlossningen hemma hos er två tillfällen

 • Bokpaket (Förlossning- bli en delaktig partner av Anna Tallwe samt Föda barn med stöd av Märta Cullhed Engblom)

 

Passar er som: 

- Vill maximera förutsättningarna för en positiv och stärkande förlossnings- upplevelse 

- Bär på mycket oro, kanske en tidigare negativ upplevelse av graviditet, födande eller tiden efteråt i behov av bearbetning.

- Önskar utökat stöd EFTER förlossningen, med ex. amning, praktisk avlastning i hemmet, avslappnande massage eller någon att bolla alla tankar med. Vi kan även ge guidning i EC/babypottning, att bära i bärsjal eller ta hand om bebis kortare stunder vid behov av lite tid i ensamhet.

Kostnad: 18 900 kr

Doulapaket Online

 • Församtal online via videolänk två gånger under graviditeten

 • Jour en vecka innan beräknad förlossning fram tills bebis är född

 • Närvaro och stöd under hela förlossningen efter era önskemål och behov

 • Eftersamtal via videolänk ca en vecka efter förlossningen

 

Detta paket passar dig som känner samma behov som beskrivs i "favorit"-paketet men är planerad att föda under Covid-19-pandemin, eller av andra skäl föredrar att möta din doula online.

 

​Doula-online är ett koncept där du som gravid och/eller din partner kan få tillgång till doulastöd via videolänk. Vi kan i hjälpa dig med alla frågor som inte rör det medicinska. Allt från känslor kring graviditeten/förlossningen, till praktiska delar kring hur en förbereder sig - eller frågor i relation till förlossningsvården och hur man skapar sig det bästa stödet och förutsättningarna. Vi ses via Zoom, Skype eller annan videolänk som passar dig/er. 

Under förlossningen har ni tillgång till en doula som ni kontaktar via telefon eller videolänk och som guidar er om det blir utmanande. Hon kan bland annat hjälpa er med olika smärtlindrings-tekniker, ge råd och föreslå praktisk hjälp som skapar lugn och trygghet.

Kostnad: 8 900 kr 

”Att ha doula på distans gjorde att jag som partner kunde vila i att någon annan hade ett utifrånperspektiv, och kunde komma med förslag och påminnelser som jag själv inte tänkte på eftersom jag var så inne i själva situationen. Det gjorde det enkelt att prova nya saker, tänka nytt och se situationen från ett annat håll. Jag har svårt att tänka mig att min upplevelse hade blivit lika positiv utan det stödet."

- En pappas perspektiv på doula via videolänk

Express​doula

Expressdoula är konceptet för er som inte har planerat att anlita en doula men som känner ett behov av utökat stöd i nära anslutning till födseln, eller när den startat. Det kan ex. röra sig om en lång latensfas i hemmet och att partner/stödperson behöver avlastning för att samla energi inför nästa skede och därmed få bättre förutsättningar att stödja i aktiv fas. Att anlita en express-doula är också ett sätt att säkra en "back up" av kontinuerligt och gott stöd under förlossningen, i de fall partner eller stödperson är sjuk eller av annan anledning inte kan närvara fysiskt.

Tjänsten erbjuds i mån av möjlighet. Vid intresse, fyll i vårt kontaktformulär.

Kostnad: 5000 kr

Piles of Books

Liten ordlista

Församtal- Två träffar på 1-1,5 timmar innan födseln där vi tillsammans bestämmer innehållet beroende på era önskemål. Här får du/ni formulera era förväntningar, tankar, känslor, eventuella rädslor eller önskemål. Vi pratar om sjukhusrutiner, smärthantering, smärtlindring, förlossningsbrev, amning, födandets fysiologiska process, tidigare erfarenheter och annat ni har behov av. 

Jour- Doulan är nåbar på telefon dygnet runt och har en inställelsetid till sjukhuset på två timmar. 

Backup doula- Om något oförutsett inträffar med doulan så finns det alltid en backupdoula att tillgå. I specifika fall, t ex vid en långvarig förlossning, kan ordinarie doula kalla in backup-doulan som avbytare under pågående förlossning. Detta sker alltid i samråd med föräldern/föräldrarna. Doulan har tystnadsplikt och överlämnar endast information som är relevant för en backup doula om denna skulle behöva närvara.

 

Eftersamtal- En träff  på 1-1,5 timmar någon vecka efter födseln, där vi går igenom er upplevelse. Vi pratar om anknytning, amning eller lyhörd flaskmatning, rutiner, föräldrarollen, går igenom eventuella frågor eller annat ni har behov av. Många upplever detta samtal lika givande och värdefullt som de förberedande samtalen. Att träffa någon som varit med hela vägen; inför, under och efter förlossningen innebär kontinuerligt stöd - vilket i sig ökar chanserna för att en stärkande upplevelse. Eftersamtalet blir ett fint sätt att knyta samman helhetsupplevelsen och ta avstamp från in i det nya familjelivet.