top of page
pexels-anna-tarazevich-6560298.jpg

Postpartum massage

Vill du stödja nya familjer att få en bra start?
Är du doula, barnmorska, massör, massageterapeut eller jobbar du i andra sammanhang med nyblivna mammor?

Att vara nybliven mamma är en härlig men också krävande tid.

Graviditeten, förlossningen, det störda sömnen och resan in i allt som är nytt – in i moderskapet – tär helt enkelt på den nyblivna mammans fysiska och psykiska resurser, på hennes styrka och energi.

 

Känslomässigt är det för många också en förvirrande och turbulent tid med upp- och nedgångar, glädje och oro – för vissa också ensamhet. Samtidigt är det nyfödda barnet helt beroende av att mamman i grunden mår bra. Ju bättre mamman har det, desto bättre trivs barnet och den djupa mamma/barn-kontakten stärks.

 

Postpartum massage kan hjälpa till att göra en positiv skillnad. Massage är idealiskt för kvinnor under denna period. Precis som massage under graviditeten kan stödja kvinnan i att komma i kontakt med sin kropp och känna sig gravid, kan massage under denna period stödja kvinnan till moderskap.

 

Under de tre dagar kursen pågår får du lära dig:

- om moderskapsperiodens fysiologi och psykologi

- 3 olika massagebehandlingar

- om vikten av egenvård och guidning i enkla övningar

- enkla akupressurpunkter för eftervärk och stimulering av mjölkbildning och flöde

- att arbeta med din egen modersenergi

 

Under kursen får och ger du massage till de andra kursdeltagarna OCH får inspiration till hur du kan använda din nya kunskap

 

Förkunskapkrav:  Gravidmassagekurs eller babymassagekurs med Hannah Lind *

 

Instruktör på kursen är Hannah Lind, Nordlys Massageterapeut, RAB, spädbarnsterapeut, doula, akupressur etc. Hannah är specialiserad på graviditet, förlossning och förlossning och massage nyblivna mammor sedan 2003.

*Om du inte har gått någon av ovanstående kurser, men har annan massageerfarenhet och kunskap om specialistområdena kring graviditet, födelse, moderskap och familjebildning kan du skriver till Hannah Lind och frågar om möjligheten att gå kursen ändå.

Kursdatum: 

1-3 mars 2024

 

Plats:

Röstångagården, Humlegatan 5, 268 68 Röstånga

 

Kostnad:  

8o00 kr varav 2000 kr betalas inom 10 dagar efter det att bekräftelsen på anmälan skickats ut, resterande betalas senast en vecka innan kursstart.

Pengarna återbetalas endast vid uppvisande av läkarintyg eller om kursanordnare väljer att ställa in kursen.

 

Det finns möjlighet till gratis övernattning i flerbäddsrum på kursgården och att värma/laga mat till lunch och middag. För- och eftermiddagsfika ingår.  

Intresseanmälan:

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till info@gravidcoach.se 

bottom of page