Privat profylax 
-individuellt utformad förlossningsförberedelse

Denna privatkurs är för dig som vill skapa trygghet och positiv kontroll inför födseln. Kanske bär du på oro eller rädsla i samband med graviditeten, eller önskar du bara grundläggande guidning i förlossningsförberedelse. Samtalet är omkring två timmar och du avgör om det sker i hemmet eller om möts online via Zoom.

Du eller ni som par bestämmer innehållet i samtalet. Exempel på samtalsämnen som kan vara aktuella: 

  • Förlossningens olika faser, vilka behov som kan uppstå och hur ni kan optimera förutsättningarna för en god upplevelse

  • Hur ni blir ett bra team under förlossningen

  • Informativt stöd kring sjukhusrutiner

  • Strategier för att göra medvetna informerade val i samband med födsel

  • Oro inför förlossningen, hjälp att förstå oron och vad du kan göra för att hantera den

  • Prata igenom och bearbeta en tidigare förlossningsupplevelse.

  • Hjälp i att formulera en förlossningsplan och ett förlossningsbrev 

IMG_0809 (002).jpg
IMG_0941.jpg

Kostnad: 2 400 kr 

Plats: I ert hem (Skåne/Halland) eller online via Zoom.

För er som bor längre bort tillkommer ersättning för bilresa. 

Har du friskvårdsbidrag?

Profylaxkurser är avdragsgilla.