Featured Posts

Ska slumpen få avgöra hur du upplever förlossningen?

Ska slumpen få avgöra hur du upplever förlossningen? Tillhör du en av dom som tänker att det blir som det blir? Jag kan inte göra så mycket… Kvinnor har fött barn i alla tider så varför skulle inte jag klara det. Eller är du en av dom som verkligen vill vara förberedd? Är du orolig för att inte få den vård du vill ha?

Jag möter många som i efterhand säger; hade jag vetat så skulle jag förberett mig mer. Det är inte alltid så lätt att veta vad det innebär att förbereda sig. Är det att hålla sig i god fysisk kondition? Är det att veta vilka smärtlindrings alternativ det finns? Eller är det kanske att öva avslappning?

Alla av dessa alternativ kan vara bra. Men vad händer om du känner dig utelämnad, övergiven och inte stöttad under din förlossning? Då hjälper ingen av dessa. Då hamnar din kropp i en stress- och rädsloreaktion. En stressad kropp kan inte slappna av, kan inte ta rationella beslut och har framförallt ingen kontakt med sin kropp.

Jag har under de senaste månaderna mött ca 30 barnmorskor på mödravårdcentraler runt om i Skåne. I stort sett alla känner sig i någon mån otillräcklig i att verkligen hjälpa de gravida som de möter när det gäller den känslomässiga förberedelsen. Många beskriver att det finns bitar som saknas. Jag upplever att alla är väldigt kompetenta i sin yrkesroll och tydligt kan se behov och tillgodose mycket men tiden finns inte finns. Detta är vad jag fick höra:

 • dom inte kan möta er gravida som de önskar på grund av administrativa krav som tar deras tid

 • det är svårt att möta den känslomässiga biten då dom är en del av sjukvården och behöver ibland stå till svars för den (trots att dom kanske inte fullt ut kan stå bakom det)

 • förlossningsrädda kvinnor inte får det stöd dom behöver på de ställe dom är ålagda att remittera vidare dom

 • föräldrautbildningarna inte hinner ta upp det som verkligen är viktigt

 • dom berättar för dig som gravid om ett drömscenario på förlossningen för att inte bygga på dina rädslor samtidigt som dom vet att det ofta inte råder en drömvärld där

 • det ibland är svårt att hålla föräldragrupper och nå gruppen

 • dom inte lägger så mycket tid på partnern som de önskar

 • att psykoprofylaxandningen faktiskt inte upplevdes så bra men dom vet inget alternativ

 • det är svårt att möta den nya generationen gravida som vet så mycket redan tidigt i graviditeten genom ex. information på nätet

 • ett ökat kontrollbehov hos dom gravida som är svårt att resonera kring

Kanske är det så att du som gravid behöver veta detta så att du kan ta dina beslut för vad du verkligen vill ha? På det viset kanske det inte handlar lika mycket om slumpen och kanske kan det vara så att du kan påverka din upplevelse?

Det finns vissa grunder som alla som arbetar med förlossningar vet. En rädd och stressad kvinna har svårt att föda för kroppen arbetar då emot födandet. Kroppen låser sig och upplevelsen av att föda blir dramatisk och många gånger traumatisk för kvinnan. Nummer ett för en födande kvinna är att ha full support känslomässigt under förlossningen. På det viset kan kvinnan möta de utmaningar som en förlossning kan innebära. Att ha full känslomässig support innebär att bli sedd, hörd, bekräftad och ledd i en lugn, trygg och tillitsfull miljö genom hela förlossningen. Detta kan vara en fantastisk uppgift för partnern eller stödpersonen men kan också om hen är oförberedd vara väldigt utmanande. Jag vet att de allra flesta barnmorskor på förlossningen mer än gärna skulle vara där och verkligen ge detta stödet om organisationen tillåtit det. Jag har tidigare skrivit inlägg om att doulor inte skulle behövas, men idag gör dom det för att fylla ut de luckor som finns inom förlossningsvården idag.

Jag skriver detta inlägg för att verkligen ge dig som gravid möjlighet att ta de beslut som gör din förlossningen så minnesvärd som du önskar, så att du kan få bära med dig gåvan av att föda barn som något positivt genom livet.

Vill du veta mer om hur du och din partner genom en kurs kan förbereda dig för att minska risken för att hamna i stressreaktioner som låser din kropp under förlossning?

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Instagram Social Ikon
 • Wix Facebook page
 • YouTube Classic

Din Gravidcoach    

+46733-548598

©gravidcoach.se

info@gravidcoach.se