Featured Posts

En födsel i lugn och trygghet

En födsel i lugn och trygghet är något alla kvinnor borde få uppleva och ja, alla partners också. För en vecka sedan var jag doula vid ännu en förlossning där lugnet och tryggheten ledde kvinnan framåt en värk i taget. Nej, förlossningen blev inte som hon hade tänkt sig men tack vare de förberedelser hon och hennes man gjort innan och att dom hade stöd runt sig så blev upplevelsen stärkande och väldigt positiv!

Vad är det då som gör att allt kan vara lugnt och tryggt även om det inte blir som kvinnan önskade eller föreställde sig? Min erfarenhet under dessa år som jag arbetat med gravida är att det finns några avgörande faktorer:

  • Det är viktigt att du som gravid förstår hur stress och rädsla påverkar kroppen och din tankar under födandet. För genom att förstå det blir det också tydligare vad du som gravid kan göra för att motverka stress och rädsla och hur du kan öka lugnet och tryggheten.

  • Att din partner eller stödperson förstår hur hen kan hjälpa dig och leda dig mot lugn och trygghet genom kroppen.

  • Att du är öppen för att du inte vet hur din förlossning kommer att bli. Vilket inte betyder att du inte kan förbereda dig. För det kan du! Det betyder att du vet vad ditt jobb är, din stödperson vet vad hens jobb är och resten kan du släppa.

  • Se till att du har rätt stöd runt dig när du föder. Det vill säga människor som vet hur du din kropp fungerar under förlossningen, som vet hur dom ger dig ett närvarande stöd och som du känner dig 100 % trygg med.

  • Under graviditeten ta det lugnt och lyssna på din kropp, lär känna kroppens behov, stanna upp och lär dig slappna av.

  • Ta vara på alla positiva upplevelser du hör. Fråga de kvinnor om dom kände sig sedda, hörda, bekräftade och ledda genom födandet. Eller om du får höra jobbiga upplevelser så fråga dom det samma. Det kommer då att bli tydligt för dig vad du kan påverka och du slipper bli rädd för sådant du inte kan styra.

Recent Posts
Archive