Featured Posts

En födsel i lugn och trygghet

En födsel i lugn och trygghet är något alla kvinnor borde få uppleva och ja, alla partners också. För en vecka sedan var jag doula vid ännu en förlossning där lugnet och tryggheten ledde kvinnan framåt en värk i taget. Nej, förlossningen blev inte som hon hade tänkt sig men tack vare de förberedelser hon och hennes man gjort innan och att dom hade stöd runt sig så blev upplevelsen stärkande och väldigt positiv!

Vad är det då som gör att allt kan vara lugnt och tryggt även om det inte blir som kvinnan önskade eller föreställde sig? Min erfarenhet under dessa år som jag arbetat med gravida är att det finns några avgörande faktorer: