Featured Posts

Att vara partner under förlossningen

Att vara partner under förlossningen kan innebära en stor påfrestning för partnern. Att stödja partnern i denna roll har positiva effekter inte bara för hen utan även för mamman och barnet. När jag igår läste Bob Hanssons artikel i Sydsvenskan så rungade ett YES inom mig. Nu händer det!

”En annan trend är att pappor upplever sig exkluderade både före, under och efter förlossningen. Den första blick som möter den nya familjen är allt för ofta en halvblind sådan. Naturligtvis är det inte barnmorskors prioritet att förlösa en far, utan ett barn. Men den första blick som möter en nybliven familj, kan inte vara en blick som utgår från en norm som samtiden säger sig vilja lämna.

Forskning visar att ju mer integrerad en pappa blir i förlossningen, ju mer pappaledighet kommer han senare ta ut. Annan forskning visar att en närvarande far både underlättar amningen och barnens kognitiva utveckling.” Du kan läsa hela artikeln här.

Ni som redan har fött barn, hur upplevde er partner det att vara med? Eller om du är partner som läser detta, hur var det för dig? Jag möter män och kvinnor som har varit rädda och känt sig otillräckliga. Partners som efter förlossningen bitit ihop för att vara där för mamman med en tanke om att det var ju hon som gjorde jobbet. Det är hon som behöver stödet. Jag möter föräldrar som inte har kunnat mötas efter förlossningen för att dom har haft så olika upplevelser med sig. Kanske kommer det alltid att vara så att upplevelserna kommer att vara olika. För det är två skilda saker, att vara vid sidan och att vara den som föder. Men jag vet av min erfarenhet att denna upplevelse inte behöver separera.

Jag vet att genom att se partnern under förlossningen och vara närvarande med honom/henne också gör att hen kan vara det stöd hen så innerligt önskar att vara för sin kvinna. Det finns möjlighet att få det stödet på en del sjukhus i landet av barnmorskor. Det finns också förlossningspersonal och avdelningar där den kulturen inte finns. Oavsett vart du ska föda så kan ni skapa er denna möjlighet. Det är en av de absolut mest centrala uppgifter en doula har. Att skapa en förlossningsupplevelse som stärker er båda.