Featured Posts

"Det bästa tips jag fått hitintills är att erbjuda dricka"

Det var vad en pappa sa till mig när han kom på en Föda utan rädsla kurs förra veckan. Naturligtvis skrattade alla åt hans kommentar men det kom också fram att det fanns fler av männen i rummet som kände igen sig.

Om det är så att det är vad den blivande partnern får som tips hur kan det då kännas när förlossningen startar? Att inte veta sin roll som partner kan kännas otryggt och det är lätt att känna sig maktlös, otillräcklig och fel. Kanske är det därför som jag får höra från barnmorskor att det inte är ovanligt att partnern är ganska passiv under förlossningen? För vad händer när vi inte hittar vår plats i andra sammanhang i livet? Dom flesta av oss backar undan.

Den vanligaste feedbacken partners ger direkt efter kursen är just att nu vet jag vad min uppgift är, eller som en uttryckte det på kursen förra veckan "Nu har jag mer kött på benen och större självförtroende". Vad gör då detta för upplevelsen av förlossningen? Jo att partnern vågar ta sin plats leder också till att hen kan vara ett bättre stöd för dig som föder. Du behöver inte tvivla på att hen inte vet vad hen ska göra och det ökar i sin tur förutsättningarna för att få en fin start tillsammans hela familjen.

Om du tillhör den kategorin som kan känna igen dig att det bästa tips du fått hitintills är att erbjuda dricka så kanske det finns mer att lära sig och mer att förstå om den betydelsefulla person du är under förlossningen för din födande kvinna och ert väntade barn.

Recent Posts
Archive