Featured Posts

Oxytocin för dig och din bebis

Oxytocin är kroppens lugn och ro hormon. Det är ett hormon som får oss att känna välbehag och trygghet. Det utsöndras när vi är i samhörighet med andra människor och allra mest vid skön och avslappnande beröring. Det kallas också kärlekshormonet då vi vid förälskelse eller när vi älskar utsöndrar massor av detta lusthormon!

Under förlossningen styr oxytocinet livmoderns sammandragningar och är avgörande för förlossningens framåtskridande men det är också det hormon som ser till att bröstmjölken rinner till när din bebis ska börja amma.

När bebisen föds innan moderkakan kommer har du det största oxytocin påslaget du någonsin kommer att ha i ditt liv. Detta kan maximeras genom att din bebis kommer upp hud mot hud och att ni får vara ostörda. Hormonet gör så att du knyter an till din bebis och upplever en samhörighet er emellan.

Det används ganska ofta en syntetisk variant till detta under förlossningen, så kallat värkstimulerande dropp. Detta har endast samma mekaniska effekt och inte samma beteendemässiga effekt. Med andra ord kan det påverka livmoderns sammandragningar men kan inte ge någon effekt i anknytningsfasen mellan dig och din bebis.

För att nivåerna av oxytocin ska vara så höga som möjligt under förlossningen är det viktigt att du känner dig lugn och trygg. Vid upplevelsen av det motsatta det vill säga rädsla och stress utsöndras adrenalin vilket minskar oxytocin nivån och där med också försvårar förlossningen.

Vad kan du göra för att frigöra så mycket oxytocin som möjligt under förlossningen och första tiden med din bebis? Fundera över vad du behöver för att känna dig lugn och trygg under förlossningen. Vad behöver din partner för att kunna stötta dig under förlossningen? Är det något du vet kan få dig att känna dig lugn i vardagen ex. musik? Vilken typ av beröring känner du dig lugn utav? Vem vill du ska vara med när du föder?

Kanske är det så att du inte behöver göra detta själv utan kan få mer stöd än vad du tror av din partner med rätt förberedelser. Jag möter ofta kvinnor som tror just att dom ska göra det själv och blir så lättade när dom inser att det inte behöver vara så. Här hittar du mer information om hur du/ni kan förbereda er.

Recent Posts