Featured Posts

Hjärnan, kroppen och förlossningen

Förutom att din kropp är fantastisk så är även din hjärnas funktion på kroppen ett under och inte minst din hjärnas förmåga under din graviditet och förlossning. Det är hur hjärnan samspelar med din kropp som jag vill delge dig i denna text.

Michael Odent är en fransk välkänd läkare som har supportat många kvinnor genom födandet. Han har bland annat hjälpt oss att förstå hur hjärnan fungerar genom graviditeten och födandet. Han gjorde skillnad mellan neocortex som är den nyare rationella delen av hjärnan, den delen av hjärnan som bland annat gör att vi kan tillämpa det abstrakta tänkandet, och den primitiva hjärnan den som reagerar på instinkter. Den primitiva hjärnan producerar hormoner så som oxytocin, prolaktin och endorfin genom födandet. Däremot om neocortex stimuleras under födandet så kan det förhindra möjligheten för den primitiva hjärnan att producera dessa viktiga hormoner. Neocortex stimuleras genom att ställa frågor till den födande kvinna som innebär att hon behöver tänka, att vara nära henne på ett sätt som gör att hon tvingas bli självmedveten, genom starkt ljus, om hon inte känner stöd, om någonting på något vis stör henne eller som gör att kvinnan blir otrygg på något vis.