Featured Posts

Hjärnan, kroppen och förlossningen

Förutom att din kropp är fantastisk så är även din hjärnas funktion på kroppen ett under och inte minst din hjärnas förmåga under din graviditet och förlossning. Det är hur hjärnan samspelar med din kropp som jag vill delge dig i denna text.

Michael Odent är en fransk välkänd läkare som har supportat många kvinnor genom födandet. Han har bland annat hjälpt oss att förstå hur hjärnan fungerar genom graviditeten och födandet. Han gjorde skillnad mellan neocortex som är den nyare rationella delen av hjärnan, den delen av hjärnan som bland annat gör att vi kan tillämpa det abstrakta tänkandet, och den primitiva hjärnan den som reagerar på instinkter. Den primitiva hjärnan producerar hormoner så som oxytocin, prolaktin och endorfin genom födandet. Däremot om neocortex stimuleras under födandet så kan det förhindra möjligheten för den primitiva hjärnan att producera dessa viktiga hormoner. Neocortex stimuleras genom att ställa frågor till den födande kvinna som innebär att hon behöver tänka, att vara nära henne på ett sätt som gör att hon tvingas bli självmedveten, genom starkt ljus, om hon inte känner stöd, om någonting på något vis stör henne eller som gör att kvinnan blir otrygg på något vis.

tjänster-föda-utan-rädsla-du-ni-får-gravidcoach.jpg

Med denna vetskap är det ganska enkelt att förstå att för att din kropp ska kunna följa med genom födandet och att du ska uppleva förlossningen som positiv är det viktigt att låta dig vara så mycket som möjligt i födandet, i din kropp, i ditt fokus. För som jag skrivit om tidigare så är det så att din kropp vet och kan om den inte blir störd. Det som kan försvåra är om det aktiveras rädsla eller stress i dig av någon anledning.

Susanna Heli grundare till Föda utan rädsla bygger sin förlossningsförberedelse just på stressfysiologin. Hur du kan befinna dig i lugn och ro så mycket som möjligt och vad stödet (partnern eller någon annan) kan göra för att hjälpa dig mot en gynnsam födsel där lugnet och tryggheten blir dominerande.

Vad händer då om förlossningen avstannar? Med ett bra stöd så vet barnmorskor, doulor, partners eller läkare detta och ser till att det som stört kvinnan återgår till att hon känner sig trygg och då kommer hennes kropp också svara med att värkarabetet kommer igång igen. Är stödet däremot stressat eller har en annan agenda kan detta missas och medicinska interventioner kan bli lösningen, så som till exempel värkstimulerande dropp. Har man en gång rubbat de egna hormonerna med kemiska hormoner så är det svårt att återgå till ett naturligt födande och på en medicinsk intervention följer ofta fler.

Vad kan du tänka på för att känna dig trygg under födandet?

Under en naturlig förlossning är du som födande kvinna i en annan dimension. I denna dimension kan minnen från det förflutna plötsligt komma eller rädslor som du känt innan förlossningen kan aktiveras under din förlossning. Det är därför viktigt att om det finns saker i det förflutna som har varit jobbiga eller som fått dig att känna dig utsatt på något vis, att du delar med dig av dessa till den/dom som ska vara ditt stöd under förlossningen. På så vis kan det kännas tryggare att föda. Det kan också vara så att det finns mönster i ditt liv som du behöver titta djupare på under graviditeten som till exempel kontroll eller specifika rädslor. En barnmorskekollega till mig berättade om en förlossning hon var med på som plötsligt avstannade. Då hon kände till hur det psykologiska födandet sker så frågade hon om det var något som oroade henne eller som hon kände sig arg över. Hon delade då med sig av hur arg hon var på sin egen mamma som hon upplevt inte varit närvarande under hennes egen uppväxt. Min kollega bad henne ringa sin mamma och berätta detta. Vilket hon gjorde och en liten stund senare fortgick förlossningen och en underbar liten bebis föddes.

Närvaron i rummet är väldigt central för dig som födande kvinna. Det går att läsa i gamla jordemor böcker om hur detta, innan det normala blev att föda på sjukhus, var en väldigt viktig faktor. Kvinnan som födde skulle inte bli störd och de som närvarade var lågmälda och tog ansvar för att inte ta med sig så kallad negativ energi in i rummet. Under födandet är kvinnan väldigt känslig för den anda som är i rummet och om det inte råder harmoni och lugn så har kvinnan ofta svårt att ge sig hän i födandet vilket kan försvåra processen. Förlossningsrummet är ett så kallat ”sacred space”. Detta vet man vikten av när andra däggdjur föder. Jag var nyligen med vid en kalvning och fick då uppleva med vilken försiktighet bonden närmade sig kon och hur han helst höll sig på långt avstånd därifrån för att inte störa kon. Jag kunde inte sluta att förundras över hur detta stämmer så väl överens med hur supporten runt en födande kvinna bör fungera. Att det är kvinnan som styr födandet, det är lugnt och en stor respekt för den födande.

Kanske har du hört talas om affirmationer och visualiseringar. Detta kan vara ett fantastiskt sätt för hjärnan att använda neocortex delen av hjärnan för att kunna uppleva lugn och trygghet. Affirmationer är meningar som du som gravid eller födande kvinnan säger till dig själv för att skapa en tro på något som stärker dig. Till exempel ”Min kropp kommer att vara helt avslappnad genom värkarna” På så vis går det att påverka vad som kommer att hända då din kropp tror på allt det du säger till den och skapar den verklighet du förväntar dig. Vissa kallar detta förväntas effekten. Placeboeffekten är just uppbyggd kring detta. En person ges en medicin som påstås exempelvis lindra smärta men i själva verket så är det en tablett utan någon verksam substans. Trots detta så visar undersökningar att personen som fått denna tablett upplever mindre smärta. Visualisering har samma påverkan men istället för att säga något högt så skapar personen inre bilder av det den önskar. Idrottsmän använder detta mycket för att nå sina mål. En höjdhoppare visualiserar hur hon flyger över hindret precis innan hon hoppar som ett exempel.

Recent Posts