Featured Posts

Hur kan du som pappa kan slippa känna dig maktlös

Att vara stöd under en förlossning kan vara en stor utmaning. Jag möter ofta pappor som varit med om en förlossning och känt sig totalt maktlösa och inte alls vetat vad de skulle göra. Det är inte så att man bara för att man ska bli pappa vet vad man ska göra under en förlossning. Hur man kan skapa lugn och trygghet för sin födande kvinna och för sig själv. I många framförallt barnböcker så gör man gärna en bild av att pappan blir väldigt stressad och orolig när förlossningen startar. Det finns det så väldigt enkla verktyg som kan göra förlossningsupplevelsen positiv inte bara för kvinnan utan även för dig som pappa. Vilket så klart gör att starten på ert nya familjeliv blir optimalt.

pappa.jpg

Närhet kan minska risken för en stressreaktion med upp till 50 %. Det är ett sätt för den födande kvinnan att hålla sig kvar i sin kropp. Beröringen behöver vara trygg det betyder att den sker långsamt med fast hand och långa drag eller tryckningar. Du har säkert hört om kvinnor som inte vill ha beröring under förlossningen. Många gånger beror det på att beröringen inte känts trygg utan kanske varit för slapp eller för snabb. Denna typ av beröring kan tvärtom skapa en stressreaktion eller öka på en begynnande känsla av stress. All beröring ska också ske neråt för att förstärka möjligheten för den födande kvinnan att slappna av. Förlossningen har en rytm och denna rytm är viktig för att skapa trygghet. Det betyder att använda monotona rörelser i en jämn takt. Att stödet följer med kvinnan i hennes rytm. Cirkulerar hon med höfterna så gunga med i rörelsen som ett exempel. Jag vill också poängtera att det finns dom kvinnor som inte vill ha någon beröring och som ändå är lugna och trygga.

Att ljuda är ett fantastiskt sätt att ta sig igenom värkarna. Ljudet vibrerar in i kroppen vilket innebär att inre organ blir masserade och kan slappna av. När en födande kvinna ljudar kan hon inte tänka på en massa annat utan hjärnans aktivitet avstannar. Att ljuda innebär att det är enklare att slappna av i läpparna och munnen vilket gör det lättare att öppna upp för födandet (sfinkter lagen). Jag var med vi en förlossning där kvinnan skulle föda sitt andra barn. Hon hade haft en otroligt jobbig första förlossning där hon känt sig lämnad och spänt sig väldigt mycket genom hela förlossningen. Framförallt hade hon haft en latensfas som pågått i flera dagar. Hennes största rädsla var att detta skulle återupprepa sig. Jag var med som doula och när kvinnan kom in till sjukhuset var hon öppen 2 centimeter och hon fylldes av negativa tankar, om att hennes kropp inte kunde föda barn. Hela förra förlossningen spelades upp och hon ville ge upp. Eftersom jag visste att hennes hjärna inte kunde tänka samtidigt som hon ljudade så introducerade jag henne att låta genom värkarna. Efter en kort stund fortgick förlossningen och hon gick igenom värk efter värk och hon till och med somnade några gånger mellan värkarna. Hon födde sin dotter 5 timmar senare utan någon medicinsk smärtlindring i ett enormt lyckorus!

Många födande kvinnor börjar per automatik att röra sina höfter i cirklar under födandet. Detta har en fysiologisk effekt då det gör mer plats för barnet att ta sig ner genom förlossningskanalen. Det kan avhjälpa spänningar i bäckenet och göra det lättare att slappna av. Det är också så att hela universum består av cirkulära rörelser allt från universums planeter till kroppens celler cirkulerar så det är ett sätt att vara i samma rytm som allt levande runt omkring oss.

Kärleksfulla ord. Att ge den födande kvinnan kärleksförklaringar hjälper alltid den födande kvinnan. Att hon får höra någon viska till henne hur fantastisk hon är. Jag har i mitt arbete som doula bevittnat män som är så ömma och kärleksfulla i denna stund. Oftast kommer denna impuls hos männen strax innan det är dags att krysta. Den där intima kärleksfulla och lekfulla känslan kan väckas i rummet inför välkomnandet av barnet.

Under en Föda utan rädsla utbildning ges du som partner och du som ska föda möjlighet till praktiska övningar som gör att ni båda lättare minns verktygen för att skapa lugn och trygghet under födandet då dom praktiska övningarna aktiverar erat cellminne.

Recent Posts