Featured Posts

Hur kan du som pappa kan slippa känna dig maktlös

Att vara stöd under en förlossning kan vara en stor utmaning. Jag möter ofta pappor som varit med om en förlossning och känt sig totalt maktlösa och inte alls vetat vad de skulle göra. Det är inte så att man bara för att man ska bli pappa vet vad man ska göra under en förlossning. Hur man kan skapa lugn och trygghet för sin födande kvinna och för sig själv. I många framförallt barnböcker så gör man gärna en bild av att pappan blir väldigt stressad och orolig när förlossningen startar. Det finns det så väldigt enkla verktyg som kan göra förlossningsupplevelsen positiv inte bara för kvinnan utan även för dig som pappa. Vilket så klart gör att starten på ert nya familjeliv blir optimalt.

pappa.jpg

Närhet kan minska risken för en stressreaktion med upp till 50 %. Det är ett sätt för den födande kvinnan att hålla sig kvar i sin kropp. Beröringen behöver vara trygg det betyder att den sker långsamt med fast hand och långa drag eller tryckningar. Du har säkert hört om kvinnor som inte vill ha beröring under förlossningen. Många gånger beror det på att beröringen inte känts trygg utan kanske varit för slapp eller för snabb. Denna typ av beröring kan tvärtom skapa en stressreaktion eller öka på en begynnande känsla av stress. All beröring ska också ske neråt för att förstärka möjligheten för den födande kvinnan att slappna av. Förlossningen har en rytm och denna rytm är viktig för att skapa trygghet. Det betyder att använda monotona rörelser i en jämn takt. Att stödet följer med kvinnan i hennes rytm. Cirkulerar hon med höfterna så gunga med i rörelsen som ett exempel. Jag vill också poängtera att det finns dom kvinnor som inte vill ha någon beröring och som ändå är lugna och trygga.