Featured Posts

Rädd för att föda

Är du rädd för att föda? Då kan det vara lätt att vilja kontrollera saker som inte går att kontrollera i längtan efter en positiv förlossnings upplevelse. En positiv upplevelse av förlossningen handlar inte om exakt hur du föder, hur lång tid det tar, om du föder med eller utan smärtlindring. En positiv upplevelse av förlossningen handlar om ifall du känner att du födde ditt barn, att du blev sedd, ledd, hörd och bekräftad. För att få en positiv upplevelse är det viktigt att känna sig lugn och trygg.

tjänster-föda-utan-rädsla-du-ni-får-gravidcoach.jpg

Många kvinnor som föder blir rädda av smärtan och de krafter som finns i kroppen under förlossningen. Det kan liknas med att befinna sig i en storm, där allt är okontrollerbart, det är svårt att fokusera, tankarna snurrar runt i huvudet och man kan känna sig yr. I förlängningen kan en överlevnadsmekanism slå an och en stark upplevelse av att, jag kommer att dö, kan uppst