Featured Posts

Rädd för att föda

Är du rädd för att föda? Då kan det vara lätt att vilja kontrollera saker som inte går att kontrollera i längtan efter en positiv förlossnings upplevelse. En positiv upplevelse av förlossningen handlar inte om exakt hur du föder, hur lång tid det tar, om du föder med eller utan smärtlindring. En positiv upplevelse av förlossningen handlar om ifall du känner att du födde ditt barn, att du blev sedd, ledd, hörd och bekräftad. För att få en positiv upplevelse är det viktigt att känna sig lugn och trygg.

tjänster-föda-utan-rädsla-du-ni-får-gravidcoach.jpg

Många kvinnor som föder blir rädda av smärtan och de krafter som finns i kroppen under förlossningen. Det kan liknas med att befinna sig i en storm, där allt är okontrollerbart, det är svårt att fokusera, tankarna snurrar runt i huvudet och man kan känna sig yr. I förlängningen kan en överlevnadsmekanism slå an och en stark upplevelse av att, jag kommer att dö, kan uppstå. Detta är naturligtvis en process som börjar med små signaler på att kvinnan börjar bli stressad och rädd, kroppen spänner sig, hon andas högt och snabbt, hon utrycker att hon inte vill eller kan och rösten blir gäll. Detta går att bryta. För att komma tillbaka till lugnet behövs rätt stöd från partnern eller någon annan stödperson.

Ett vanligt misstag som sker för kvinnor som får denna reaktion är att partnern eller annan stödperson börjar ställa frågor. Vad vill du att jag ska göra? Ska vi prova så här? En kvinna som föder och har fått en stressreaktion kan inte ta beslut. Dessa frågor kan till och med förvärra reaktionen. För att kunna ta beslut behöver den födande kvinna först komma tillbaka till lugn och trygghet. Detta kan ta några värkar med guidning från stödpersonen. Kroppens fysiologiska principer för lugn och trygghet grundar sig på en ljudlös andning, en tung och avslappnad kropp och en mörk röst där tanken blir positiv och en känsla av Ja infinner sig. Mer om dessa verktyg kan du läsa här. När kvinnan är avslappnad går det att ställa frågorna igen och då kan hon hitta ett svar om vad hon behöver för att hantera nästa värk.

Att befinna sig i det läget av att det är möjligt att ta beslut är ett tecken på att kvinna känner att det är hon som föder, att hon har kontroll över sin situtaion vilket leder till en upplevelse av en positiv förlossning.

Recent Posts
Archive