Featured Posts

Smärtlindring eller inte smärtlindring?

Smärtlindring eller inte smärtlindring under förlossningen? Jag tror detta är något som alla gravida kvinnor funderar över. Vissa bestämmer sig för att ta all smärtlindring och andra för att inte ta något. Som du vet finns det inte en sanning utan varje kvinna får själv avgöra vad som känns rätt för henne. I dom vanliga föräldrautbildningarna som erbjuds på barnmorskemottagningarna så är detta ett ämne som alltid gås igenom för att du ska kunna göra ett informerat val.

tjänster-föda-utan-rädsla-gravidcoach.jpg

Förrutom de medicinska smärtlindringsmetoderna så har kroppen ett eget smärtlindringssystem som aktiveras när vi känner oss lugna och trygga under förlossningen. Enligt studier som gjorts efterfrågas eller erbjuds smärtlindring ofta av/till kvinnor som känner sig stressade eller rädda under förlossningen. För visst är det så att smärtan kan skapa en rädsla. Det har visat sig att de kvinnor som tar smärtlindring upplever mer smärta än de som inte tar någon smärtlindring. Detta verkar bero på att smärtlindringen inte hjälper mot rädsla och stress. Rädslan och stressen försvårar kroppens möjlighet att föda då fight or flight systemet drar igång och motverkar kroppens naturliga förmåga att öppna upp sig. Detta försvårar födandet och smärtan ökar, spänningarna i kroppen ökar precis som rädslan. Det borde rimligen vara så att genom att få hjälp att känna sig lugn och trygg under förlossningen och genom att stödja kroppens fysiologiska möjligheter för detta så skulle behovet av smärtlindring minska. Detta har bevisats i andra studier där man sett att en kvinna som har ett närvarande och tryggt stöd under förlossningen använder mindre smärtlindring.

Vad är det du behöver fundera på för att få så mycket smärtlindring som möjligt under förlossningen? Kanske är det så att genom att du förbereder dig för en lugn och trygg förlossning med en partner eller annan stödperson som vet hur han/hon kan stödja dig så blir frågan om smärtlindring mindre betydelsefull? Att föda utan rädsla är hur vi biologiskt är skapta för att föda och därmed också den mest smärtlindrande metod jag stött på. Du kan läsa mer om hur du och din partner kan förbereda dig för detta här.

Recent Posts
Archive