Featured Posts

Är det självklart att partnern ska var med under förlossningen?


Jag läste igår i magasinet "Jag är gravid" och blev alldeles exalterad när jag såg artikeln som handlar om i fall det är självklart att partnern ska vara med under förlossningen. Den kände förlossningsläkaren Michael Odent som varit verksam i drygt 50 år belyser den något kontroversiella sidan av denna frågeställning. Det han beskriver är vad jag också erfarit. Kan det vara så att det kan finnas en riskfaktor när partnern är med under förlossningen? Var beslutet på 70-talet att partnern skulle vara med under förlossningen ett genomtänkt beslut eller var det snarare ett ideologiskt beslut?

För att kvinnan som föder ska kunna arbeta med sin kropp så behöver hon ha ett högt oxytocinpåslag i kroppen, ett hormon som utsöndras när kvinna känner sig lugn och trygg. Är det så att någon i ett förlossningsrum känner sig rädd och osäker så producerar den personen adrenalin. Detta adrenalin påverkar den födande kvinnans oxytocin nivåer som sjunker och därmed försvårar förlossningen.