Featured Posts

Är det självklart att partnern ska var med under förlossningen?


Jag läste igår i magasinet "Jag är gravid" och blev alldeles exalterad när jag såg artikeln som handlar om i fall det är självklart att partnern ska vara med under förlossningen. Den kände förlossningsläkaren Michael Odent som varit verksam i drygt 50 år belyser den något kontroversiella sidan av denna frågeställning. Det han beskriver är vad jag också erfarit. Kan det vara så att det kan finnas en riskfaktor när partnern är med under förlossningen? Var beslutet på 70-talet att partnern skulle vara med under förlossningen ett genomtänkt beslut eller var det snarare ett ideologiskt beslut?

För att kvinnan som föder ska kunna arbeta med sin kropp så behöver hon ha ett högt oxytocinpåslag i kroppen, ett hormon som utsöndras när kvinna känner sig lugn och trygg. Är det så att någon i ett förlossningsrum känner sig rädd och osäker så producerar den personen adrenalin. Detta adrenalin påverkar den födande kvinnans oxytocin nivåer som sjunker och därmed försvårar förlossningen.

Jag möter ofta kvinnor som är gravida med andra barnet som känner oro och rädsla inför förlossningen. I samtalet med dom eller tillsammans med partnern kan det bli tydligt hur dom under den första förlossningen påverkat varandra negativit utan att vara medvetna om det eftersom dom inte har haft kunskapen om hur hormonerna påverkar födandet. Partnern kan uttrycka sin upplevelse av maktlöshet, skräck, rädlsa och kvinnan kan uttrycka sin irritation över partnern, att hon försökte ta hand om partnern mellan värkarna eller en besvikelse över att han var passiv. Ibland är det så att dessa par beslutar sig för att anlita doula för att inte riskera att detta händer igen. Doulan kan då vara med och stödja kvinnan och partnern, arbeta för att bevara en lugn och trygg atmosfär som för dom båda. Vilket även Michael Odent tycker är det optimala enligt artikeln. Vi vet att par som anlitar en doula upplever en större närhet till varandra under förlossningen och att detta stärker deras kärleksrelation.

Ett par jag mötte hade just fått denna insikt då mannen dessutom var sjukhusrädd så hade första förlossningen blivit väldigt traumatisk för dom båda. Till andra förlossningen beslöt dom att anlita mig som doula. Under denna förlossning var mycket fokus på att ge mannen utrymme att gå undan, att bjuda in honom när han kände att det var tryggt och se till att han hade det bra. Dom båda var så lyckliga när vi träffades efter förlossningen och beskrev hur det stärkt dom som individer men också deras relation.

Jag har även mött par som lite nervöst skämtat om att det är kanske bättre du har din syster med. Där jag förstått att pappan känt en oro men pågrund av den norm som råder upplevt det som otänkbart att han inte skulle vara med. Jag uppmanar alltid till att vara ärliga med varandra inför förlossningen. Det är lätt som partner att inte vilja uttrycka sin egen oro och rädsla för att det känns löjligt i sammanhanget eller för att man vill visa sig stark och stabil för att inte föra över rädslan till sin kvinna. Känner du som partner dig osäker? Prata om det så att ni tillsammans kan ha en plan för bådas trygghet. Vill ni inte anlita doula, gå en Föda utan rädsla kurs. Jag garanterar att du som partner kommer att känna dig mycket tryggare och stärkt efter den typen av profylaxkurs.

Jag vill poängtera att jag absolut är för att partnern ska var med utifrån ett ideologiskt perspektiv men att det ibland kan behövas speciellt stöd och förberedelser för att att det ska bli så bra som möjligt. Jag vill också öppna upp för att om du inte vill vara med så är det också okej. Kanske kan du sitta i en fåtölj i rummet eller vänta utanför. Kanske kan någon vännina eller släkting vara med. Hitta den lösning som fungerar för er.

Att förlossningen kan vara traumatisk även för partnern behöver inte vara relaterat till att han är sjukhusrädd. På senaste tid har det pratats om att pappan kan utveckla Male Postnatal Depression. Om detta kan ni läsa mer i nästa blogginlägg.

Recent Posts