Featured Posts

Varför anlita en doula?

Varför anlita en doula? Det är en fråga som många ställer sig. Räcker det inte med vårdpersonalen och min partner? Mitt svar är nej. Inte om dom vill minska riskerna för komplikationer och öka chanserna för en positiv upplevelse av att föda. Hade du känt vårdpersonalen innan och dom hade varit med dig/er genom hela förlossningen och träffat er efter förlossningen så hade dom kunnat göra det stora delar av det en doula gör. Din partner är en del av den känslomässiga processen och har inte erfarenhet och kunskap om födande (om din partner inte arbetat med det så klart).

Vi har 40 dokumenterade förlossningar. Statistiken på dessa är enligt följande:

0 %kejsarsnitt ( 16 % riksgenomsnitt)

5 % epidural (23 % riksgenomsnitt)

20 % värkstimulerande (ca 50 % riksgenomsnitt)

0 % postpartum blödningar (ca 10 % riksgenomsnittet)

100 % nöjda med stödet

Vad beror då detta på? Detta kan enkelt förklaras med att kvinnan som föder och även partnern behöver känna sig lugna för att kroppen ska kunna föda. Med ett kontinuerligt stöd som hela tiden ser till parets känslomässiga upplevelse så ökar förutsättningarna för detta. Desto lugnare dom känner sig desto bättre kan kroppen klara av att föda. Om inte kvinnan känner sig lugn kommer inte kroppen att utsöndra oxytocin. Oxytocin gör så att livmodern drar samman sig, vilket är en förutsättning för att kroppen ska kunna föda. Om detta störs på grund av stress, oro eller rädsla så öppnar sig inte kroppen lika effektivt och risken för värkstimulerande dropp ökar (som är ett syntetiskt oxytocin) eller andra medicinksa interventioner. Anledningen till att det är viktigt att även partnern känner sig lugn är att hens hormoner kan sprida sig till kvinnan som föder genom luften. Är partnern rädd och stressad så kan det därmed påverka förlossningsförloppet. Vid användning av värkstimulerande dropp, epidural eller andra medicinska interventioner så ökar också risken för komplikationer.

Recent Posts