Featured Posts

Förlossningsfasernas olika insatser

Förlossningens olika faser innebär olika insatser för dig som partner eller stödperson. Förlossningen innehåller tre olika faser, latensfasen, aktiva fasen och krystfasen/utdrivningsskedet. Dessa olika faser upplevs olika från den födande kvinnans perspektiv och från ditt perspektiv som partner. Det är viktigt att känna till detta. Din roll förändras genom dessa olika faser.

latensfasen

Vad har förväntningarna för betydelse? Vad har förståelsen för de olika rollerna du som partner spelar i det olika faserna för betydelse?

Tänk dig själv att du ska träna en tennisspelare. Du har ingen aning om träningens olika faser uppvärmning, aktiv träning och nedvarvning. Ja du ser säkert vart jag vill komma. Om du under uppvärmningen skulle komma in och pressa, peppa som att personen skulle prestera max så skulle den du tränade bli lite frustrerad och kanske helst vilja att du gick ut ur träningssalen. Under uppvärmningen förväntar sig tennisspelaren att tränaren har en lite mer återhållsam roll. Låter personen göra övningarna i lugn och ro med lite få instruktioner. Den peppande och kanske lite pressande rollen kommer först under den aktiva träningen. Naturligtvis skulle det på samma sätt verka konstigt om tränaren var som han är under uppvärmningen när det var den aktiva träningsperioden. Då skulle den som blir tränad troligen känna sig övergiven och inte uppleva så stort förtroende för sin tränare.

Tänk dig nu att du ska stödja din kvinna genom dessa olika stadierna och agerar lika dant i latensfasen som i krystfasen. Risken finns då att din kvinna inte upplever det stöd hon behöver från dig. När det kommer till födande så är det dessutom ännu mer komplicerat eftersom din kvinna kanske inte vet vad hon kan förvänta sig av dig. Ni är båda två på spelplanen för första gången. Det är så viktigt att lära sig vilka förväntningar ni kan ha på varandra och vilka olika roller ni spelar genom förlossningen. Jag kommer i dom närmaste blogginläggen skriva mer om vad du som partner kan göra och förvänta dig i varje fas.

Recent Posts