Featured Posts

Förlossningsfasernas olika insatser

Förlossningens olika faser innebär olika insatser för dig som partner eller stödperson. Förlossningen innehåller tre olika faser, latensfasen, aktiva fasen och krystfasen/utdrivningsskedet. Dessa olika faser upplevs olika från den födande kvinnans perspektiv och från ditt perspektiv som partner. Det är viktigt att känna till detta. Din roll förändras genom dessa olika faser.

latensfasen

Vad har förväntningarna för betydelse? Vad har förståelsen för de olika rollerna du som partner spelar i det olika faserna för betydelse?

Tänk dig själv att du ska träna en tennisspelare. Du har ingen aning om träningens olika faser uppvärmning, aktiv träning och nedvarvning. Ja du ser säkert vart jag vill komma. Om du under uppvärmningen skulle komma in och pressa, peppa som att personen skulle prestera max så skulle den du tränade bli lite frustrerad och kanske helst vilja att du gick ut ur träningssalen. Under uppvärmningen förväntar sig tennisspelaren att tränaren har en lite mer återhållsam roll. Låter personen göra övningarna i lugn och ro med lite få instruktioner. Den peppande och kanske lite pressande rollen kommer först under den aktiva träningen. Naturligtvis skulle det på samma sätt verka konstigt om tränaren var som han är under uppvärmningen när det var den aktiva träningsperioden. Då skulle den som blir tränad troligen känna sig övergiven och inte uppleva så stort förtroende för sin tränare.