Featured Posts

Förlossningshormoner

Förlossningshormoner för den födande kvinnan in i en form av estas. Det engelska ordet ecstasis betyder utanför (ec) vårt normala tillstånd (stasis). Det är det som gör att kvinnor kan känna mödraskapet som ett transformerande uppvaknade. Detta är väldigt starka ord som används och det är en världens främsta forskare inom det normala födandet, Sarah J Buckley som uttalar dom. Det forskningen säger är att den hormoncocktail som en födande kvinna trygg och lugn födande kvinna hamnar i skapar just dessa effekter i kvinnan.

Det är en del av vad som gör förberedleserna inför förlossningen så svår. Det är egentligen inte att det inte går att förklara hur smärtan känns, utan att det inte går att förklara det tillstånd som sker. Det är ett tillstånd som endast går att uppleva under födandet. Många blivande föräldrar förbereder sig som om att dom kommer att befinna sig i samma tillstånd som dom gör under förberedelserna. Vilket ibland skapar mer stress och oro.

Det extatiska tillstånd som en födande kvinna försätts i kan inte bara vara en skön känsla. Det gör också att det sker avgörande neurologiska förändringar hos både mamman och bebisen. Den nyblivna mamman känner sig stärkt, upplever en fysisk styrka och intuitiv känsla för vad hennes bebis behöver. När mamman hormonella tillstånd får förbli ostört under förlossningen, är också bebisens säkrare, inte bara under förlossningen och födslostunden utan även i den kritiska passagen från livmodern ut i världen. För att hormonsystemet ska få arbeta ostört är det av yttersta vikt att kvinnan känner sig privat, trygg och oobserverad. Hormonsystemet gör att kvinnan kan uppleva, enkelhet, njutning och trygghet. Detta pratar vi inte så mycket om eller hur? Enkelhet och njutning i relation till födande. Kanske beroende på att det frekvent sker avvikelser från att tillgodose kvinnans upplevelse av känna sig oobserverad och privat under förlossningen.

Hormonerna som är en förutsättning för detta tillstånd är oxytocin, endorfiner, noradrenalin, adrenalin och prolaktin. Dessa produceras i det limbiska systemet. Det center i hjärnan som är i mitten. Vår så kallade känslohjärna. Denna mer primitiva delen av hjärnan behöver för att uppnå bästa möjliga födsloupplevelse ta över neocortex, vår rationella hjärna den som sitter strax under pannbenet. Förflyttning från den rationella hjärnan till känslohjärnan sker när hormonerna når sitt ultimata tillstånd. Dessa bromsas av och blir störda av omständigheter som gör att den födande kvinnan blir alert, som till exempel starkt ljus, konversationer och förväntningar på kvinnan att hon ska vara rationell.

Vi kan här dra paralleller mellan födande och att älska. Det är en nästan identisk hormonmix. För att uppleva att vi älskar behöver vi detsamma trygghet, privat och oobserverade. Om motsatsen skulle uppstå så kallar vi det snarare ett övergrep eller en våldtäkt. Det är också det som gör att vissa kvinnor kan uppleva sin förlossning som väldigt traumatisk och som ett övergrepp.

Är du partner eller har en partner som kan hjälpa dig att skapa en tryggmiljö så kan du hitta en webbutbildning som är anpassad för honom eller henne, Föda tillsammans - en förberedd partner gör skillnad

Recent Posts