Featured Posts

Förlossningshormoner

Förlossningshormoner för den födande kvinnan in i en form av estas. Det engelska ordet ecstasis betyder utanför (ec) vårt normala tillstånd (stasis). Det är det som gör att kvinnor kan känna mödraskapet som ett transformerande uppvaknade. Detta är väldigt starka ord som används och det är en världens främsta forskare inom det normala födandet, Sarah J Buckley som uttalar dom. Det forskningen säger är att den hormoncocktail som en födande kvinna trygg och lugn födande kvinna hamnar i skapar just dessa effekter i kvinnan.

Det är en del av vad som gör förberedleserna inför förlossningen så svår. Det är egentligen inte att det inte går att förklara hur smärtan känns, utan att det inte går att förklara det tillstånd som sker. Det är ett tillstånd som endast går att uppleva under födandet. Många blivande föräldrar förbereder sig som om att dom kommer att befinna sig i samma tillstånd som dom gör under förberedelserna. Vilket ibland skapar mer stress och oro.

Det extatiska tillstånd som en födande kvinna försätts i kan inte bara va