Featured Posts

Jämlik förlossningsvård

Vad är en jämlik förlossningsvård?

1961 skrev A D. W. i Brittish Medical Journal en artikel där han ville få till en mer modern syn på förlossningsvården. Det han önskade var att fäderna skulle vara välkomna att delta under födseln och att de skulle uppmuntras till detta. Detta var på den tiden ett väldigt provocerande uttalande och i nästa nummer av tidningen skrves det att detta var en mycket onaturlig trend. Det hade inslag av ”hum-bug” inom ”pseudo-psykologin” menade man. Den korrekta platsen för fäderna var, om inte på lokal så dit hans instinkter förde honom. Eventuellt skulle fäderna på sin höjd kunna sitta barnvakt. Det fanns också argument som att pappors närvaro skulle innebära fler infektioner, att de var i vägen samt att papporna kunde få panik och svimma, vilket i sin tur skulle belasta personalen. Det var också så att läkarna upplevde det besvärande och obehagligt att göra vaginala undersökningar i männens närvaro.