Featured Posts

Sveriges förlossningsvård

I Sverige har vi en av världen medicinskt säkraste förlossningsvård om man tittar på mödra- och barnadödlighet. Det finns med andra ord väldigt liten risk för att detta skulle inträffa under förlossningen.

På förlossningen i Sverige gör man hellre en intervention för mycket än en för lite. Det finns tydliga riktlinjer för barnmorskor att följa. Om något under förlossningen avviker från det sk. ”normala” tar barnmorskan kontakt med läkaren (obstetrikern) som gör en bedömning av vilken åtgärd som ska göras. Barnmorskan som är expert på det naturliga födandet kan ibland uppleva detta frustrerande då läkaren är expert på det komplicerade födandet och dessa två bedömningar går inte alltid hand i hand. Konsekvensen av den vård som bedrivs i Sverige är att det görs en del interventioner som bidrar till svårare upplevelser för kvinnan som föder och för partnern. Upplevelser som kan leda till att man inte vill ha fler barn, depressionssymptom, posttraumatiska stressyndrom, svårigheter med föräldraskapet under den första tiden och problem med amningen. Ibland leder dessa interventioner till medicinska komplikationer så som, stora blödningar, stora bristningar och andningssvårigheter hos barnet. Det man pratar om är obstetriskt våld.

Förlossningsvård