Featured Posts

Traumatisk förlossningsupplevelse

En traumatisk förlossningsupplevelse kan leda till känslomässiga svårigheter efteråt. Detta kan drabba både dig och din partner. Om du under förlossningen upplvde det som att ditt, barnets eller din partners liv var i fara kan det utlösa en så kallad akut stressreaktion.

Traumatisk förlossnngsupplevelse

Känner du dig överspänd, har mardrömmar, återupplever händelsen, blir lätt arg, känner dig ensam och ledsen eller nedst