Featured Posts

Traumatisk förlossningsupplevelse

En traumatisk förlossningsupplevelse kan leda till känslomässiga svårigheter efteråt. Detta kan drabba både dig och din partner. Om du under förlossningen upplvde det som att ditt, barnets eller din partners liv var i fara kan det utlösa en så kallad akut stressreaktion.

Traumatisk förlossnngsupplevelse

Känner du dig överspänd, har mardrömmar, återupplever händelsen, blir lätt arg, känner dig ensam och ledsen eller nedstämd så kan du drabbats av akut stressreaktion. Detta ska gå över inom 4 veckor. Går det inte över är det troligt att du utvecklat ett posttraumatiska stressyndrom (PTSD). Sker det bör du söka vård. Ta kontakt med terapeut eller psykolog som har kunskap om PTSD och utbildning i antingen EMDR eller Prolonged exposure. Med rätt hjälp går detta att åtgärda med några få samtal.

Dom allra flesat som är med om detta utvecklar inte PTSD eller akut stressyndrom men alldeles för många gör det utan att vara medvetena om det. Det är inte alltid vården uppmärksammar det och då är det bra att känna till vad du kan söka vård för.

Recent Posts
Archive