Featured Posts

Kontrollera förlossningen

Vem skulle inte önska att dom kunde kontrollera förlossningen? Ja inte alla men väldigt många. Kontrollen för att möta det där okända eller det som förra gången var en negativ och traumatisk upplevelse. När jag föreläser om förlossningsrädsla och frågar publiken vad dom är rädda för så kommer denna rädsla alltid upp. I form av, tappa kontrollen, inte veta vad som väntar eller att inte kunna hantera smärtan. Många jag möter i samtal uttrycker att dom är personer med stort kontrollbehov. Vad betyder detta egentligen?

Kontrollbehov förlossning

Att identifiera sig utifrån att ha behov av kontroll i relation till att föda kan göra det svårt att hitta rätt information, rätt verktyg att lindra sin rädsla med. För mig är att ha kontrollbehov samma sak som att ha ett trygghetsbehov. Att identifiera sig med behovet av trygghet i relation till att föda barn ka