Featured Posts

Kontrollera förlossningen

Vem skulle inte önska att dom kunde kontrollera förlossningen? Ja inte alla men väldigt många. Kontrollen för att möta det där okända eller det som förra gången var en negativ och traumatisk upplevelse. När jag föreläser om förlossningsrädsla och frågar publiken vad dom är rädda för så kommer denna rädsla alltid upp. I form av, tappa kontrollen, inte veta vad som väntar eller att inte kunna hantera smärtan. Många jag möter i samtal uttrycker att dom är personer med stort kontrollbehov. Vad betyder detta egentligen?

Kontrollbehov förlossning

Att identifiera sig utifrån att ha behov av kontroll i relation till att föda kan göra det svårt att hitta rätt information, rätt verktyg att lindra sin rädsla med. För mig är att ha kontrollbehov samma sak som att ha ett trygghetsbehov. Att identifiera sig med behovet av trygghet i relation till att föda barn kan göra det betydligt lättare att hitta information och verktyg för att lindra rädslan.

Tänk dig att du letar efter kontroll, vad letar du då efter? En säkerhet, något som kan garantera dig vetskap om vad som kommer att hända. Har du ett stort kontrollbehov får det inte finnas några andra scenario än just det som du ser framför dig. Personer med ett extra extra stort kontrollbehov väljer därför ofta att försöka få en kejsarfödsel. De som inte väljer denna väg men fortfarande ett stort kontrollbehov går in i förlossningen med stor rädlsa och oro och kan riskera att få mer komplicerade förlossningar och jobbigare upplevelser med sig.

Tänk dig nu att du letar efter trygghet, vad letar dú då efter? Sånt som du kan addera till situationen. Att se förlossningsrummet innan, möta personalen innan, förbereda partnern och sig själv för hanteringen av smärtan, välja att ha med en tredje trygg person under förlossningen, en syster, bror doula eller liknande. För varje steg som tas ökar tryggheten och kontrollbehovet bleknar. Ibland så mycket att oron försvinner helt och förlossningen kan bli något positivt att se fram emot istället, ibland finns det en liten oro kvar men då är det ofta mycket mer en oro än ett behov av kontroll och det är mycket enklare att leva med och hantera när trygghetskapitalet är stort.

Recent Posts
Archive