Featured Posts

Partnern och förlossningen

Att vara stöd under förlossningen innebär en möjlighet för dig som partner att få känna dig delaktig. Genom att vara förberedd och förstå vad du kan påverka och vad du inte kan påverka blir det inte bara en bättre upplevelse för dig utan även för den födande.

”Jag stod traditionellt vid huvudänden och höll handen. Det är väl fint och så och man förstår att man har en del men man känner sig som den absolut minsta kuggen i maskineriet. Det enda man gör är att vara närvarande och hjälpa henne med uppmuntrande ord. Det ska man väl egentligen inte trivialisera men samtidigt så känner man sig otillräcklig. Att man borde göra mer. Jag kände mig väldigt frustrerad för att det inte fanns något mer jag kunde göra” - José

Partnern och förlossningen