Featured Posts

Förlossningens påverkan

Jag har arbetat med en kvinna i medelåldern under ett halvår som coach. I går hade vi vårt avslutningssamtal och därefter frågade hon lite om mig. Jag berättade att jag arbetar som gravidcoach. Pratade lite om vad det innebär och att jag just nu skriver en bok som förbereder partnern inför förlossningen.

Förlossningens påverkan

Kvinnan började berätta för mig om hennes upplevelse av födseln av sitt första barn för drygt 20 år sedan. En lång förlossning med väldigt lite stöd av personalen och några jobbiga inslag där CTG:n tappade kontakten med bebisen och personal rusade in för att dom trodde att något allvarligt hade hänt.

För några år sedan lämnade henne man henne efter att han varit otrogen. Kvinnan säger till mig att min mamma har alltid sagt att mitt ex förändrades efter att det första barnet kom. Att han inte längre var nära. Jag frågar vad hon tänker om det? Jo jag kan hålla med han var liksom inte längre närvarande och ville inte vara hemma. Jag berättar om hur partnern kan reagera efter en traumatisk förlossning. Att dom kan få liknanande förlossningsdepressions symptom som yttrar sig i att dom drar sig undan och flyr hemmet. När hon får höra det är det som att mycket plötsligt faller på plats för henne och att hon kan förstå en ny bit av hur deras relation utvecklats från den dagen till nu.

Jag blir berörd som så många gånger förr hur dessa timmar i livet är så viktiga för alla. Den som föder, partnern och bebisen. Det är ofta jag får höra berättelser liknanade denna där människor inte fått förklarat för sig vad som kan ske, där det inte getts stöd och där ett helt onödigt lidande uppstått med ofta stora konsekvenser.

Vill du som partner prata efter förlossningen elelr du som fött barn går det bra att ta kontakt

Recent Posts
Archive