Featured Posts

Gravidmassagens effekt

Gravidmassagens effekter är många. Det kan vara väl värt att investera både tid och pengar i att ge sig denna extra lyx under graviditeten. Även låta partnern eller någon annan trygg vän ge kortare massagestunder med lätt beröring .

Erfarenheterna kring massagens många fördelar för gravida är erhållna genom många års praktik. Idag finns det emellertid också forskning som stödjer den erfarenhetsbaserade kunskapen. En undersökning som refererades i Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology från 1999 påvisade hur 26 kvinnor som fick massage 20 minuter två gånger i veckan i fem veckor upplevde och uppvisade mindre oro, bättre humör, bättre sömn och mindre ryggsmärtor än vad kontrollgruppen gjorde som inte hade fått massage.

Gravidmassage