Föda utan rädsla 

Föda utan Rädsla bygger på modern fysiologi och kunskap om hur kroppen fungerar vid rädsla och stress - respektive trygghet och lugn. Metoden handlar om att lära sig hur känslorna påverkar kroppen under förlossning, varför detta är så viktigt- och framförallt; vad man kan göra som stödperson.

 

Idag arbetar man med metoden både inom sjukvården, ex. via barnmorskeutbildningen, och så här, med kurser för blivande föräldrar. En stor fördel med metoden är just att den är så etablerad och att det finns en stor sannolikhet att de barnmorskor och undersköterskor ni möter har kunskap om metoden – en hel del är tom. utbildade instruktörer.

 

Föda utan rädsla kan användas för ALLA som ska föda- oavsett om du är förstföderska eller omföderska, om du föder på sjukhus eller hemma, om du vill ha all smärtlindring som går eller utan bedövning, om ni planerar en kejsarfödsel eller vaginal – eftersom metoden fokuserar på HANTERING av de känslor och fysiologiska reaktioner som uppstår under födandet. 

Tid & Plats

Nästa gruppkurs:

9 september kl. 17.00-20.30 online via Zoom. 

För dig/er som vill gå kurs enskilt eller tillsammans med några vänner finns alternativet Privatkurs. Denna hålls där ni önskar; i ert hem (Skåne/södra Halland), i vår lokal i norra Landskrona eller online.

OBS! Kursen erbjuds även på engelska.

 

Boka grupp- eller privatkurs genom mail till: aniara@gravidcoach.se

Kursen är ca 3,5 timmar inklusive pauser. Bokningsbekräftelse, videolänk till Zoom, kursmaterial samt faktura mailas till er inför kursen.

Kostnad

Gruppkurs Online

1495 kr/par

Privatkurs fysisk träff

3100 kr/par (ett par)

2600 kr/par (två par eller fler)

Privatkurs Online

2400 kr/par (ett par)

1900 kr/par (två par eller fler)

Erhåller du friskvårdsbidrag från din arbetsgivare? Profylaxkurser är avdragsgilla!

Föda utan rädsla i Malmö

"Vi fick så mycket utav kursen! Känner oss väl förberedda och synkade inför förlossningen. Innan kändes förlossniningen som något väldigt abstrakt, nu tänker vi på den på ett helt annat sätt och känner oss trygga i att oavsett hur det blir så är vi ett starkt team och vet hur vi ska ta oss igenom det. Min sambo tyckte det var speciellt givande att få konkreta tips och råd om hur han kan stötta mig, och att öva tillsammans."

- Förstagångsföräldrar våren 2021

 • Konkreta verktyg att använda er av under förlossningen
   

 • En teoretisk förklaringsmodell vad som händer i kroppen under förlossningen vid stress/rädsla och lugn/trygghet
   

 • Fysiska upplevelser av kroppens olika sätt att reagera
   

 • En väl förberedd partner/stödperson 
   

 • Möjlighet att hitta vad som fungerar för just er
   

 • Ett lugn och en trygghet inför födandet
   

 • En möjlighet till positiv kontroll som gör det enklare att följa med kroppen genom födandet

Mitt namn är Aniara Lagergren. Jag är utbildad beteendevetare inriktad på sociologi. Jag är mamma till två barn och dotter till en barnmorska. Att jag skulle bli doula är alltså om man ser tillbaka inte någon slump, då denna roll knyter samman allt jag intresserar mig för; människors och samhällens beteende, relationer, graviditet, födande, föräldraskap och barns utveckling.

 

Att utbildas till Föda utan rädsla-instruktör kändes som ett självklart steg för mig, eftersom många av de redskap jag upplever att mina doulaklienter fått mest ut av både inför och under födseln, är saker jag lärt mig från denna metod.

 

Jag stötte själv på Föda utan rädsla som koncept under min första graviditet, då jag och min sambo gick kursen tillsammans. Det som tilltalar mig allra mest är att kunskapen du får bygger på evidens och att verktygen du får bygger på mekanismer som redan finns i din kropp.

 

Det är också en metod som riktar sig minst lika mycket till partner eller stödperson. Min sambo upplevde att det var första gången han fick känna sig delaktig på riktigt, att det gav honom trygghet, bättre förståelse för födandeprocessen - och konkreta verktyg för hur han bäst skulle kunna stötta mig.

 

Profylaxkursen innehåller olika delmoment. Vi kommer börja med att gå igenom den teoretiska grunden i Föda utan rädsla; det vill säga födandets fysiologi. Vidare ska vi lära oss om värkar och lära känna "värkramen" – er guide för att hålla rytmen och skapa positiv kontroll. Därefter går vi in på en otroligt viktig komponent - nämligen stödets betydelse – HUR stödet påverkar förlossningen; vad du som partner kan göra. Sist men inte minst går vi igenom de fyra verktygen genom praktiska övningar tillsammans. Detta är en väldigt viktig del, kanske den mest värdefulla, eftersom upprepade övningar kommer sätta sig i era muskelminnen.

"Insikter om ett annat, lugnare och tryggare, sätt att tänka inför förlossningen än mycket av den information man blir matad med utifrån."

 

"Praktiska övningarna gjorde hela kursen väldigt bra. Att ha testat på olika verktyg känns mycket bättre än att bara ha hört/läst om dom."

 

"Tusen tack för hjälpen vi fick av kursen som vi gick hos dig! Den hjälpte oss båda jätte mycket!! Det som hjälpte mig allra mest var att från första värken verkligen försöka slappna av och andas djupt. J hjälpte mig mycket i detta och de massage-tekniker du lärt oss använde vi. Till detta tänkte jag när smärtan kom att det inte är smärta utan att det är kraft som får mig att öppnas och det hjälpte! Fantastiskt! Stort tack!"

 

"Jag känner mig mycket tryggare och lugnare inför kommande förlossning. Känslan av att denna gång kommer jag kunna acceptera rädslan har infunnit sig:)"

 

"Jag känner mig sedd och uppmärksammad som blivande pappa! Har alltid haft inställningen att vara närvarande och stöttande som partner vid förlossningen, men tycker att det är svårt att få info och hjälp om hur det ska gå till rent praktiskt. Vi ska fortsätta med dessa övningar under kommande veckor, men även ifall det inte blir av tror jag att detta kurstillfälle skulle förbättra våra möjligheter enormt vid förlossningen. Stort tack!"

Du hittar mer om kursen här

”Det är ju det här som är det viktiga - det är detta som alla föräldrar borde få veta innan förlossningen, det är viktigare än det som sades på föräldrautbildningen”

- En mamma om Föda utan Rädsla