top of page

Anna Tallwe

Din Gravidcoach startades av Anna Tallwe 2013. Läs mer om hur det hela började här.

 

Jag började min yrkesbana som undersköterska med framförallt erfarenhet från psykiatrin men även en del somatik. Som utbildad beteendevetare har jag vidare arbetat med barn, unga och föräldrar inom olika offentliga och privata verksamheter, så väl preventivt som behandlande. Med en bakgrund med olika organisationsutvecklande projekt samt som ledare och chef så kom idéen om möjligheten att utveckla något nytt för blivande föräldrar.

 

Drivkraften för uppbyggnaden av Din gravidcoach var och är att ge större möjlighet till en god start för den nya familjen. Det jag upptäckte och som evidensen så tydligt visade var att den känslomässiga processen genom födandet inte bara gav positivare upplevelser utan också minskade risken för fysiska komplikationer. Detta perspektiv hade minimerats inom förlossningsvården här såg jag ett behov att fylla.  

Anna Tallwe

Sedan jag började att arbeta med graviditeter och förlossningar 2010 har jag utbildats av många internationellt och nationellt framstående personer inom fältet. Så som Inamay Gaskin, Sarah J Buckley, Anna Verwaal, Kerstin Uvnäs-Moberg, Gudrun Abascal, Susanna Heli mfl.  

 

Utbildningar inom fältet:

- Doulautbildad

- Awesome birth teacher

- Föda utan rädsla instruktör

- Gravidmassör

- Spinning babies

- Gravid- och mamma/baby yoga lärare

Jag har utbildat tusentals föräldrar som Föda utan rädsla-instruktör, har varit doula till över hundra föräldrar, utbildar doulor i Stockholm och Skåne, utbildar barnmorskor vid Lund universitet, har mött många förlossningsrädda i samtal och har ett gediget samarbete med flera barnmorskemottagningar runt om. 

Jag är också författare och har också gett ut boken, Förlossning, bli en delaktig partner. En förlossningsförberedande bok för partnern/stödpersonen. Gudrun Abascal har skrivit förord till denna då hon ser den som ett bra komplement till hennes bok Att föda.  

bottom of page