top of page
pexels-lisa-851213.jpg

Förlossningsbrev

- En guide från Din Gravidcoach

”Firstly, know that you matter. What you want matters.

You are important and your needs are important.

This is your body, and your birth.”

 

Milli Hill

Mall för förlossningsbrev: Så skriver du brevet med ALLT personalen vill veta

Ett förlossningsbrev, eller en födelseplan, kan se ut på många olika sätt och fylla flera funktioner. Det kan finnas ett visst motstånd kring idén om en plan; ”det blir som det blir” säger många. Men att ha en plan innebär inte att man inte är öppen för olika scenarion – precis som med allt annat i livet är vi i detta skede kapabla att anpassa oss efter de förutsättningar som uppstår, eller hantera en eventuell besvikelse som kan uppstå när det inte blir som vi tänkt oss. Att ha en plan, en dröm eller en vision kan i stället stärka möjligheterna att få den upplevelse vi önskar:

 

Don´t be afraid to have a strong vision of what you want – with birth, as with other areas of your life, a strong vision can help you reach your goal…” (Hill 2019)

Att också fundera igenom vad man önskar om plan A inte blir möjlig, och vad du i detta fall behöver, kan underlätta hanteringen av andra potentiella händelseförlopp. Denna guide riktar sig till alla. Den är lika användbar oavsett var du väljer att föda, om du planerar för vaginal- eller magfödsel, om du önskar en fysiologisk födsel eller vill föda med all tillgänglig medicinsk smärtlindring. Du har rätt att föda på dina egna villkor. 

Gravidmage

Kunskap är makt

 

Att sätta sig ner och formulera sina tankar, behov, förväntningar och eventuella orosmoln kan i sig själv utgöra en värdefull förberedelse inför födseln. Att ställa sig själv, eller varandra, vissa frågor kan leda till viktiga samtal och insikter. Genom processen kan man alltså få kunskap om vad som är betydelsefullt för en, men också inblick i vilka möjligheter, val och alternativ som de facto finns. Att sortera i vad en kan påverka, och vad en inte kan påverka, och utifrån detta göra medvetna, informerade val, kan skapa positiv kontroll och därmed känsla av trygghet. I och med detta gör du också anspråk på, och tar ansvar för, din kommande födsel. Du förflyttar dig, med Milli Hills ord, här från passagerarsätet till förarsätet; ”…take charge, take control, and make conscious choises.” 

Att förbereda och planera för tiden efter födseln kan också vara oerhört värdefullt. Att skaffa sig kunskap* om exempelvis amning eller lyhörd flaskmatning kan bidra till både trygghet och bättre förutsättningar för detsamma.

Vad får dig att njuta, slappna av och känna dig trygg?

 

Dr Sarah Buckley har lärt oss vad vi behöver för att hjälpa våra födande-hormoner: “The hormones involved with having a baby are the same hormones involved with making a baby, and we need the same conditions (you guessed it!)- private, safe, and unobserved! ” Ju mer oxytocin som frisläpps i din kropp, desto bättre förutsättningar för den att föda ditt barn. Oxytocin är alltså samma hormon som utsöndras vid exempelvis njutning, och därför kan det vara en god idé att fundera ut och skriva upp saker just du finner njutningsfullt. Det kan vara musik, beröring, varmt vatten - eller kanske ditt favoritgodis? 

 

Att ”göra njutning” under födandet, i värkar eller vila, kan ha stor effekt. Allt som ökar känslan av trygghet (och därmed oxytocin-flödet) är välkommet och användbart. Skratt, närhet, mysig belysning, en filt som luktar hemma, rytmisk massage och ögonkontakt är bara några exempel. Skriv gärna en lista på 10 saker som får dig att må bra, skratta eller ger dig njutning. Denna lista blir värdefull att titta på, och använda, under förlossningen.

Vad behöver vårdpersonalen veta om dig?

När du formulerar ett förlossningsbrev kan du fundera på vad du skulle vilja att barnmorskorna visste om dig eller er? Ju bättre uppfattning förlossningspersonal har om ex. dina behov, desto lättare blir det för dem att möta dig utifrån dessa. I en relation; kom ihåg att inkludera partnerns behov; vad hen behöver i sin roll, både som blivande förälder och som stödperson åt den födande. Förutsättningarna för att stödja den födande optimeras om du som *partner känner dig trygg - se därför till att ta reda på vad just du behöver för detta. Vilken roll vill du ha i rummet, vem behöver du själv stöd av (vän, doula, förlossningspersonal) - hur ser dina önskemål ut?

Mall för att skriva förlossningsbrev

Vill du ta del av Din Gravidcoachs mall för att skriva förlossningsbrev utifrån dina behov och dina önskemål?  

Genom att följa guiden ovan och vår mall får du hjälp att formulera en födelseplan och skriva ett förlossningsbrev som verkligen gör skillnad.

Klicka på länken nedan för att få tillgång till mallen. 

Skriva förlossningsbrev
bottom of page