Här har vi samlat de vanligaste frågorna

Föda utan Rädsla

När är det lagom att gå en Föda utan rädsla kurs?

Det brukar vara lagom någon gång efter vecka 30. Är du/ni mycket oroliga så rekommenderar vi att gå kursen tidigare. 

Vad skiljer Föda utan rädsla kursen från andra förlossningsförberedande kurser?

Under kursen arbetar vi utifrån stressfysiologi vilket gör att alla oavsett om det är den födande eller partnern kan känna igen det vi pratar om. Detta stärker inte bara den födande kvinnan i hennes förståelse för hur hon kan hantera värkarna utan även partnern. Partnern får mycket fokus och blir därför stärkt i sin roll inte bara genom att ha förstått olika tekniker utan även av att ha fått kroppsliga erfarenheter utifrån de övningar vi gör tillsammans, individuellt och i par.

 

Instruktören är erfaren och fortfarande aktiv inom förlossningsvården vilket gör att hon är uppdaterad på det senaste inte bara PM:n som ska följas utan även hur det ser ut på de olika sjukhusen runt om i Skåne. 

Du/ni ges möjlighet till kontakt med instruktören via mejl eller telefon om några vidare frågor uppstår innan eller efter förlossningen. 

Kursen har i utvärderingar gett goda resultat. 77 % har hjälp av kursen under förlossningen och 84 % har bra upplevelse med sig från förlossningen. (Utvärdering gjord av 71 blivande föräldrar födande och partners). Denna kurs är inte bara inspirerad från Föda utan rädsla utan är Föda utan rädsla vilket gör att det pedagogiska upplägget som är en stor vinst med kursen är utformat för att verktygen ska vara användbara verktyg även när det är dags att föda. 

Din Gravidcoach var den första att ta Föda utan rädsla till Skåne vilket gör att Anna har utbildat tusentals föräldrar sen 2013 och är därför väldigt trygg i verktygen. Hon utbildar även barnmorskor i verktygen.

Doula

Hur betalar jag?

Faktura skickas på mejlen och skall vara betald senast på första jourdagen. Möjlighet till avbetalning finns, fråga oss så löser vi det. 

Vad händer om vi föder utanför jourtiden? 

Ni ringer om det sätter igång innan och i dom flesta fall kan vi närvara ändå. Skulle vi inte kunna det så försöker vi ordna så någon annan kan vara med er. Om ni föder efter jourtiden så finns vi tillgängliga. 

Vad händer om doulan inte är med på förlossningen?

Då återbetalas minst 5000 kr.

Hur fungerar det om doulan inte kan vara med vissa dagar eller blir sjuk? 

Vi arbetar alltid med backup system så att det kommer att finnas en doula närvarande med er när det är dags. 

Doulautbildning

Vad krävs för att bli doula?

Det enda som krävs är ett intresse. Du behöver inga förkunskaper för att gå utbildningen. Du kan börja arbeta som doula direkt efter avslutad utbildning.

Vad är utmärkande för vår doulautbildning?

  • Den är på lite fler timmar än många andra doulautbildningar

  • Vi har begränsat med platser vilket gör att utbildningen blir mer individuell

  • Vi erbjuder ett individuellt coachningssamtal mellan gångerna och ett handledningstillfälle vid första uppdraget

  • Vi har en Facebookgrupp för de som går vår utbildning för att skapa nätverk utbyta information samt få stöd runt rollen som doula

  • Vi försöker stödja er i att komma igång med doulandet efter utbildningen på olika vis

  • Vi bjuder in tre gästföreläsare som är experter på sina respektive områden; ex. amning

Går det att försörja sig som doula?

De allra flesta har doulaskapet som en bisyssla. Det finns dom som försörjer sig på det. För att försörja sig på det kan det vara bra att även ha andra relaterade tjänster att erbjuda så som kurser, yogautbildningar med mera. 

Hur stor är efterfrågan på doulor?​

Det varierar beroende på vart i landet du bor och vilken möjlighet du har att marknadsföra dig. I storstadsregionerna är efterfrågan generellt sätt högre.