top of page

FAQ

Väntar

FAQ

Föda utan Rädsla

När är det lagom att gå en Föda utan rädsla kurs?

Det brukar vara lagom någon gång efter vecka 25. Är du/ni mycket oroliga så rekommenderar vi att gå kursen tidigare. 

Vad kostar det att gå en Föda utan rädsla kurs?

Kursen kostar 1650 kr per par. För profylaxkurserna gäller en anmälan för två personer. Profylaxkurser är friskvårdsberättigande, vilket innebär att både du som är gravid och du som är partner/medförälder kan ansöka om ersättning om arbetsgivaren erbjuder friskvårdsbidrag.

Vi samverkar med en rad barnmorskemottagningar som erbjuder rabatt på Föda utan rädsla- gruppkurser för den som är listad. Kom ihåg att ange eventuell rabattkod vid bokning. Det går inte att få pengar tillbaka i efterhand för ej utnyttjad rabattkod. 

  .

Vad händer om jag behöver avboka en Föda utan rädsla kurs?

 

Anmälan är bindande. Vid förhinder kan du ta igen din kurs vid annat kurstillfälle i mån av plats, alternativt omboka till privat kurs. Ångerrätten enligt lag 14 dagar gäller. En administrationsavgift på 150 kr tas ut vid eventuell avbokning. Återbetalning av kursavgift sker endast vid uppvisande av intyg för sjukdom eller förlossning innan kursdatum. Dock måste intyget alltid inlämnas innan kursen påbörjas då vi annars inte kan öppna upp den bokade platsen för någon annan. Regeln att anmälan om detta måste ha kommit innan kursdatum gäller även vid förhinder.

Vad skiljer Föda utan rädsla kursen från andra förlossningsförberedande kurser?

Under kursen arbetar vi utifrån fysiologi, alltså hur kroppen fungerar, vilket gör att alla oavsett om det är den födande eller partnern kan känna igen det vi pratar om. Detta stärker inte bara den födande kvinnan i hennes förståelse för hur hon kan hantera värkarna utan även partnern. Partnern får mycket fokus och blir därför stärkt i sin roll inte bara genom att ha förstått olika tekniker utan även av att ha fått kroppsliga erfarenheter utifrån de övningar vi gör tillsammans, individuellt och i par.

 

Vi som är instruktörer är erfarna och aktiva som doulor inom förlossningsvården vilket gör att vi är uppdaterade på det senaste, ex. vilka riktlinjer och rutiner som föreligger och hur det ser ut på de olika sjukhusen runt om i Skåne. Ni ges möjlighet till kontakt med instruktören via mejl eller telefon om några vidare frågor uppstår innan eller efter förlossningen. 

Kursen har i utvärderingar gett goda resultat. 77 % har hjälp av kursen under förlossningen och 84 % har bra upplevelse med sig från förlossningen. (Utvärdering gjord av 71 blivande föräldrar födande och partners). Denna kurs är inte bara inspirerad från Föda utan rädsla utan är Föda utan rädsla vilket gör att det pedagogiska upplägget som är en stor vinst med kursen är utformat för att verktygen ska vara användbara verktyg även när det är dags att föda. 

Din Gravidcoach var den första att ta Föda utan rädsla till Skåne och sedan 2013 har tusentals föräldrar utbildats i metoden. Vi utbildar även barnmorskor på bland annat Lunds universitet i Föda utan rädsla-verktygen.

Praktisk profylax

När är det lagom att gå Praktisk profylaxkurs?

Det brukar vara lagom någon gång efter vecka 25. Är du/ni mycket oroliga så rekommenderar vi att gå kursen tidigare. 

Vad skiljer mellan Praktisk profylax och Föda utan rädsla?

Föda utan rädsla (FUR) är en väletablerad metod som erbjuder kunskap om födandets fysiologi och som ger stategier för hur ni tillsammans kan möta och hantera värkarna under förlossningen med de fyra verktygen andning, avspänning, rösten och tanken. Inom FUR är den praktiska delen avgörande för kursens värde - det är när ni tränar tillsammans som den bästa av förberedelser skapas!

Praktisk profylax är en privatkurs som kan ses som både en fördjupning och ett komplement till FUR där ni får breddade kunskaper om hur ni utifrån era individuella tankar, behov och förutsättningar kan förbereda er optimalt inför födseln. Fokus ligger på att ta reda på vad som fungerar för er, utforska hur ni kan använda ert eget hem under latensfasen, guidning i att formulera förlossningsbrev, diskutera förlossningspositioner, testa verktyg som TENS-maskin och rabozosjal, träna på massage och mottrycks-tekniker mm. 

IMG_9322.jpeg

Doula

Hur betalar jag?

Faktura skickas i två omgångar på mejlen där den första delen är en bokningsavgift (återbetalas ej) som bekräftar avtalet. Den andra fakturan på resterande belopp skall vara betald senast på första jourdagen. Möjlighet till avbetalning finns, fråga oss så löser vi det. 

Vad händer om vi föder utanför jourtiden? 

Vi har jour från v. 38+0 fram tills bebis kommer. Ni ringer journumret också om det sätter igång innan dess, och i dom flesta fall kan vi närvara ändå. Skulle vi inte kunna det så har vi ett bra nätverk med doulor som vi kan kontakta.

Vad händer om doulan inte är med på förlossningen?

Vi har inget standardiserat avdrag eftersom det beror på de specifika omständigheterna. Om vi missar en födsel som följd av att vi inte varit på plats inom kontraktets avtalade tid återbetalas 5000 kronor. 

Hur fungerar det om doulan inte kan vara med vissa dagar eller blir sjuk? 

Vi arbetar utifrån vårt koncept Doula-duo, vilket innebär att vi optimerar förutsättningarna för att ni ska ha en doula ni känner med på födseln. Om det mot all förmodan skulle vara att båda blir sjuka eller av annan anledning måste vara frånvarande har vi ett starkt backup system som kan trygga upp med stöd och närvaro för er.

Doulautbildning

Vad krävs för att bli doula?

Det enda som krävs är ett intresse. Du behöver inga förkunskaper för att gå utbildningen. Du kan börja arbeta som doula direkt efter avslutad utbildning.

Vad är utmärkande för vår doulautbildning?

  • Vi har utbildat några av landets idag mest anlitade och erfarna doulor, läs mer här.

  • Vi bjuder in gästföreläsare som är experter på sina respektive områden; ex. barnmorskor från mödravård och förlossning, amingsexperter och förlossningsläkare.

  • Vi har begränsat med platser vilket gör att utbildningen blir mer individuell

  • Vi erbjuder ett individuellt coachningssamtal utifrån dina behov

  • Vi erbjuder ett handledningstillfälle samt stöd i samband med ditt första doulauppdrag

  • Vi har en Facebookgrupp för de som går vår utbildning för att skapa nätverk utbyta information samt få stöd runt rollen som doula

  • Vi stödjer er i att komma igång med doulandet efter utbildningen på olika vis och coacha dig i hur din verksamhet kan formas och utvecklas.

Går det att försörja sig som doula?

De allra flesta har doulaskapet som en bisyssla. Det finns dom som försörjer sig på det. För att försörja sig på det kan det vara bra att även ha andra relaterade tjänster att erbjuda så som profylaxkurser, yogautbildningar med mera. 

Hur stor är efterfrågan på doulor?​

Mycket har hänt på denna front under de senare åren. Idag är doula ett begrepp som allt fler har hört talas om, samtidigt som insikten om betydelsen av stöd under förlossning sprider sig inte minst på sociala medier. Det varierar beroende på vart i landet du bor och vilken möjlighet du har att marknadsföra dig. I storstadsregionerna är efterfrågan generellt sätt högre. Vi ser dock att efterfrågan ökar i hela landet.

bottom of page