Doulautbildning

 

Vill du arbeta med att stödja blivande föräldrar som doula?

Det blir vanligare att föräldrar väljer att anlita en doula som stöd före under och efter en födsel av flera olika anledningar.

 

Din Gravidcoach grundare Anna Tallwe har tillsammans med Förlossningspoddens grundare Emma Philipsson satt ihop en unik utbildning för att du ska känna dig väl förberedd för uppgiften. Utbildningen varvar teori, egen reflektion och praktik. Att vara doula är mer än bara teoretisk kunskap, du arbetar med dig själv som ditt största verktyg. Vi arbetar för att skapa din inre trygghet och medvetenhet i kontakt med de blivande föräldrar du kommer att möta. Att vara doula handlar inte så mycket om teoretisk kunskap utan mer om att förstå du utifrån din unika person kan vara ett tryggtstöd.

Du erbjuds inkluderat i utbildningen två individuella coachningstillfällen/handledning. Detta för att du ska känna dig så trygg som möjligt inför och under ditt första uppdrag.

Vi tar endast in ett begränsat antal deltagare för att du som deltagare ska kunna få så mycket individuell stöttning som möjligt.

 

Vi hjälper er även att komma igång med uppdrag i den mån det är möjligt med hjälp av våra etablerade kanaler. De som går utbildning får möjlighet att delta i unika fortbildningsdagar med externa föreläsare. Nästkommande fortbildningsdag kommer att hållas våren 2022.

 

Utbildningen innehåller:

 • Genomgång av din eventuella egna förlossningsupplevelse 

 • Doulans roll

 • Samarbete med vårdpersonal

 • Partnerns/Stödpersonens delaktighet

 • Samtalsteknik

 • Rädslor

 • HBTQ perspektiv

 • Fysiologi och anatomi

 • Förlossningsförloppet

 • Förlossningens faser

 • Hormoner

 • Smärtlindring

 • Sjukhusrutiner

 • Komplikationer

 • Massagetekniker

 • Förlossningsställningar

 • Metoder för att stödja

 • Amning

 • Stöd efter förlossning

 • Företagsmöjligheter

 • Föda utan rädsla - de fyra verktygen

Utbildningen leds av Anna Tallwe (grundare av Din Gravidcoach) och Emma Philipsson, (producent av Förlossningspodden). Vi gör detta i samverkan med externa expertföreläsare. Två barnmorskor och amningsrådgivare. Du ser vilka föreläsare som är bokade till respektive kurs här vid sidan. Utbildning hålls i Stockholm (Enskede), Umeå och Skåne (Höör) primärt men kan också hållas på andra orter vid förfrågan.  

Doulautbildning - utbildning till doula i Malmö och Stockholm

Kursdatum och tider 2021

Stockholm, Enskededalen

25-28 november, kl 9-17 dagligen

Föreläsare:

Gudrun Abascal, barnmorska och författare

Umeå

21-24 oktober, kl 9-17 dagligen

Storgatan 43

Föreläsare:

Cia Sandström, barnmorskan

Skåne, Höör

28 april-1 maj 2022

Föreläsare:

Inte bokat ännu

Kostnad:
 

13 900 kr
Du betalar 2000 kr i anmälningsavgift 10 dagar efter att du fått bekräftelse på din anmälan. Har du behov av avbetalningsplan så löser vi det efter önskemål. 

Kurslitteratur:

 • ”Föda utan rädsla” av Susanna Heli

 • ”Föda barn med stöd” av Märta Cullheden

 • ”Att föda” av Gudrun Abascal

 • ”Förlossning – bli en delaktig partner” av Anna Tallwe

 • "Amning i nöd och lust” Lin Dálen

 • Give birth like a feminist, Milli Hill

Kurslitteraturen ska med fördel vara läst innan utbildningens första dag. 

Om du av någon anledning inte hinner läsa allt till utbildningen så går det att läsa in efteråt.