Doulautbildning

Vad är en doula?

 

En doula är en proffsigt yrkesutövande person som minskar rädsla och inger styrka för födande familjer genom att ge kontinuerligt stöd. En doula hjälper människor under graviditeten, födseln och postpartumperioden genom att erbjuda evidensbaserad information, tillhandahålla fysiskt stöd och genom att vara känslomässigt närvarande och tillgänglig.

Vill du arbeta som doula?

Det blir vanligare att föräldrar väljer att anlita en doula som stöd före under och efter en födsel av flera olika anledningar. För att kunna utföra detta yrke med hög kvalité anser vi att det är viktigt med en grundutbildning om födande processens olika delar, en hög medvetenhet om sin roll och ett nätverk av andra doulor. 

Vad erbjuder vi?

Din Gravidcoach grundare Anna Tallwe har tillsammans med Förlossningspoddens Emma Philipsson har satt ihop en unik utbildning för att du ska känna dig väl förberedd för uppgiften. Utbildningen varvar teori, egen reflektion och praktik. Att vara doula är mer än bara teoretisk kunskap, du arbetar med dig själv som ditt största verktyg. Vi arbetar för att skapa din inre trygghet och medvetenhet i kontakt med de blivande föräldrar du kommer att möta. Att vara doula handlar inte enbart om teoretisk kunskap utan även om att förstå hur du utifrån din unika person kan vara ett tryggtstöd och utföra rollen professionellt. 

Du erbjuds inkluderat i utbildningen två individuella coachningstillfällen/handledning. Detta för att du ska känna dig så trygg som möjligt inför och under ditt första uppdrag. Detta är också ett tillfälle att få feed-back kring hur du skapar din busineuss som doula och en möjlighet till personliga insikter som kan ta dig vidare i din yrkesroll.

Vi tar endast in ett begränsat antal deltagare för att du som deltagare ska kunna få så mycket individuell stöttning som möjligt.

 

De som går utbildning får möjlighet att delta i unika fortbildningsdagar med externa föreläsare. Nästkommande fortbildningsdag kommer att hållas hösten 2022.

 

Utbildningens innehåll

 • Genomgång av din eventuella egna förlossningsupplevelse 

 • Doulans roll

 • Samarbete med vårdpersonal

 • Partnerns/Stödpersonens delaktighet

 • Samtalsteknik

 • Klient-doula relationen

 • Rädslor

 • HBTQ perspektiv

 • Fysiologi och anatomi

 • Förlossningsförloppet

 • Förlossningens faser

 • Hormoner

 • Smärtlindring

 • Sjukhusrutiner

 • Komplikationer

 • Föda utan rädslas verktyg

 • Massagetekniker

 • Förlossningsställningar

 • Metoder för att stödja

 • Amning

 • Stöd efter förlossning - postpartum

 • Processa födslar och ta hand om sig själv

 • Affärsutveckling/företagande

Doulautbildning - utbildning till doula i Malmö och Stockholm

Kursdatum och tider

Vi återkommer med datum och orter inför våren 2023 inom kort

Har du önskemål om ort för att hålla en doulautbildning så hör gärna av dig!

Kostnad: 13 900 kr

Du betalar 2000 kr i anmälningsavgift 10 dagar efter att du fått bekräftelse på din anmälan. Har du behov av avbetalningsplan så löser vi det efter önskemål. 

Doulautbildning

Utbildningen leds av Anna Tallwe (grundare av Din Gravidcoach) och Emma Philipsson, (producent av Förlossningspodden). Vi gör detta i samverkan med externa expertföreläsare. Två barnmorskor och amningsrådgivare. Du ser vilka föreläsare som är bokade till respektive kurs här vid sidan.

 

Utbildning hålls i Stockholm, Umeå och Skåne (Höör) primärt men kan också hållas på andra orter vid förfrågan.  

Kurslitteratur

 • ”Föda utan rädsla” av Susanna Heli

 • ”Föda barn med stöd” av Märta Cullheden

 • ”Att föda” av Gudrun Abascal

 • ”Förlossning – bli en delaktig partner” av Anna Tallwe

 • "Amning i nöd och lust” Lin Dálen

 • Give birth like a feminist, Milli Hill

Kurslitteraturen ska med fördel vara läst innan utbildningens första dag. 

Om du av någon anledning inte hinner läsa allt till utbildningen så går det att läsa in efteråt.