top of page

Namn och personnummer födande:
Namn förälder/partner och eventuell stödperson/doula: 

Viktigt att veta om mig/oss. Beskriv exempelvis:

 • Eventuella hälsoperspektiv (det medicinska finns även i journalen från MVC)

 • Mående under graviditet; psykiskt/fysiskt

 • Annat du vill att personalen har kännedom om

Viktigt under födseln. Beskriv exempelvis:

 • Hur du önskar att födseln blir. Beskriv drömmen

 • Vad du behöver för att känna trygghet

 • Om du bär på oro, rädsla eller konkreta triggerpunkter 

 • Om du har önskemål för krystfasen, ex. födandeposition, vem tar emot bebis etc.

 • Konkreta önskemål, ex. fotografering

 • Tankar och önskemål utifrån sjukhusrutiner 

Strategier under födsel. Beskriv exempelvis:

 • Eventuella förberedelser som gjorts inför födseln 

 • Hur du vill bli bemött. Vilken typ av kommunikation eller uppmuntran behöver du?

 • Tankar eller önskemål kring fysisk beröring

 • Önskemål om stöd gällande viss metod (ex. kan en önska en barnmorska som är bekant med ”Föda utan rädsla” eller annat)

Smärtlindring. Beskriv exempelvis: 

 • Tankar och preferenser kring medicinsk/icke-medicinsk smärtlindring

 • Önskemål kring om, och hur, olika former av smärtlindring presenteras

Viktigt efter födseln. Beskriv exempelvis:

 • Önskemål för de första timmarna efter att bebis är född, ex. “golden hour”

 • Hur du tänker kring amning/flaskmatning/ tillmatning 

 • Tankar och förhållningssätt kring *rutiner efter födseln

Vid oplanerad kejsar-födsel. Beskriv exempelvis:

 • Önskemål som är specifika för en oplanerad kejsarfödsel. I annat fall kan en formulering vara att man, så långt det är möjligt och medicinskt försvarbart, har samma önskemål som formulerats för en vaginal födsel.

 

 

​​

Writing on a Notebook
pexels-rfstudio-3059749.jpg
bottom of page