top of page

Mall förlossningsbrev

Ett förlossningsbrev är ett komplement till sammanfattningen av graviditeten som finns i din journal.
Ett förlossningsbrev kan också vara ett sätt att förbereda sig.
Att ta sig tid att gå igenom punkterna i förlossningsbrevet kan få dig som blivande förälder att reflektera och förbereda dig ytterligare.

Använd dennam all när du skriver ditt förlossningsbrev så får du med det som är allts viktigast inför din förlossning, nämligen vad du vill och vad du har för behov. Genom att skriva ett förlossningsbrev ger du personalen en känsla för vem du är, vad du har med dig i bagaget, vad du har för förväntningar och på vilket sätt du behöver stöd. 

Namn och personnummer födande:
Namn förälder/partner och eventuell stödperson/doula: 

Viktigt att veta om mig/oss. Beskriv exempelvis:

 • Eventuella hälsoperspektiv (det medicinska finns även i journalen från MVC)

 • Mående under graviditet; psykiskt/fysiskt

 • Annat du vill att personalen har kännedom om

Viktigt under födseln. Beskriv exempelvis:

 • Hur du önskar att födseln blir. Beskriv drömmen

 • Vad du behöver för att känna trygghet

 • Om du bär på oro, rädsla eller konkreta triggerpunkter 

 • Om du har önskemål för krystfasen, ex. födandeposition, vem tar emot bebis etc.

 • Konkreta önskemål, ex. fotografering

 • Tankar och önskemål utifrån sjukhusrutiner 

Strategier under födsel. Beskriv exempelvis:

 • Eventuella förberedelser som gjorts inför födseln 

 • Hur du vill bli bemött. Vilken typ av kommunikation eller uppmuntran behöver du?

 • Tankar eller önskemål kring fysisk beröring

 • Önskemål om stöd gällande viss metod (ex. kan en önska en barnmorska som är bekant med ”Föda utan rädsla” eller annat)

Smärtlindring. Beskriv exempelvis: 

 • Tankar och preferenser kring medicinsk/icke-medicinsk smärtlindring

 • Önskemål kring om, och hur, olika former av smärtlindring presenteras

Viktigt efter födseln. Beskriv exempelvis:

 • Önskemål för de första timmarna efter att bebis är född, ex. “golden hour”

 • Hur du tänker kring amning/flaskmatning/ tillmatning 

 • Tankar och förhållningssätt kring *rutiner efter födseln

Vid oplanerad kejsar-födsel. Beskriv exempelvis:

 • Önskemål som är specifika för en oplanerad kejsarfödsel. I annat fall kan en formulering vara att man, så långt det är möjligt och medicinskt försvarbart, har samma önskemål som formulerats för en vaginal födsel.

 

 

​​

Skriva förlossningsbrev
Skriva förlossningsbrev
bottom of page