Featured Posts

Pappans roll under förlossningen

Allt fler pappor/partners efterfrågar information och stöd som riktar sig till dom inför förlossningen. Er upplevelse av förlossningen är lika viktig som din partners! Ni ska båda ha möjligheten att få en positiv upplevelse av denna stund. Det skapar dom bästa förutsättningarna inte bara för er bebis, utan även för föräldraskapet och inte minst för kärleksrelationen mellan er som nyblivna föräldrar.

I Sverige har det varit en självklarhet sedan mitten av 70-talet att ni pappor ska vara med under förlossningen (dessförinnan släppte ni av kvinnorna vid sjukhuset eller blev kvarglömda i något väntrum). Så i 40 år har ni ansetts vara viktiga under förlossningen. Trots detta har det under alla dessa år lagts väldigt lite fokus på er. Ni får ingen vidare förberedelse kring vad ni kan göra för att känna er delaktiga. Det pratas inte om de rädslor och den oro ni kan känna inför förlossningen och inte heller om den känslan av maktlöshet, otrygghet eller osäkerhet ni kan uppleva under förlossningen. Är det okej att dela sin o