top of page

Kategorier

Sök

Pappans roll under förlossningen

Allt fler pappor/partners efterfrågar information och stöd som riktar sig till dom inför förlossningen. Er upplevelse av förlossningen är lika viktig som din partners! Ni ska båda ha möjligheten att få en positiv upplevelse av denna stund. Det skapar dom bästa förutsättningarna inte bara för er bebis, utan även för föräldraskapet och inte minst för kärleksrelationen mellan er som nyblivna föräldrar.

I Sverige har det varit en självklarhet sedan mitten av 70-talet att ni pappor ska vara med under förlossningen (dessförinnan släppte ni av kvinnorna vid sjukhuset eller blev kvarglömda i något väntrum). Så i 40 år har ni ansetts vara viktiga under förlossningen. Trots detta har det under alla dessa år lagts väldigt lite fokus på er. Ni får ingen vidare förberedelse kring vad ni kan göra för att känna er delaktiga. Det pratas inte om de rädslor och den oro ni kan känna inför förlossningen och inte heller om den känslan av maktlöshet, otrygghet eller osäkerhet ni kan uppleva under förlossningen. Är det okej att dela sin oro med sin partner, eller gör jag henne orolig då? Vem lyssnar på min upplevelse innan, under och efteråt? Vem stödjer mig för att jag ska kunna var ett bra stöd för min kvinna? Hur ska jag orka vara stöd om det blir en lång förlossning? Jag som blir orolig bara jag är på ett sjukhus hur ska jag hantera detta? Tänk om barnet föds hemma och vi inte hinner in vad gör jag då? Jag vill åka in så fort som möjligt så att jag slipper bära detta ansvar men hon vill vara hemma hur gör jag då?

Var fjärde pappa upplever förlossningen som skrämmande eller obehaglig. Att vara pappa under en förlossning innebär helt andra utmaningar än vad det gör för den födande kvinnan. Det finns en norm som säger att det är okej att göra skämt om er upplevelse av att det kan vara jobbigt att vara med på förlossningen. Ni tas ifrån rätten att uppleva detta. Det vill ändra på!

Vi vet att ni har ett helt annat perspektiv av förlossningen än kvinnan. Ett perspektiv som innebär att ni många gånger upplever kvinnans smärta som jobbig att ta del av. Ni ser allt som händer i rummet, hur personalen kan titta på varandra och plötsligt bli mer fokuserade för att bevaka mamman och barnets hälsa, något som kan upplevas stressande och oroande. Det är ni pappor som har en stark beskyddar instinkt som plötsligt kan få er att känna er maktlösa, ni vill rädda och hjälpa men upplever att ni inte vet hur. Det är ni som kan vilja lämna rummet på grund av rädsla men som inte känner att ni har rätten till det då ni ska finnas där för er kvinna. Det är ni som kan behöva stöd från personalen för att känna er lugna men som inte alltid involveras och får den där lugnande blicken eller dom förklarande orden. Det är ni som kan uppleva att ni ska ha kontroll på alla praktiska saker och samtidigt vara uppmuntrande, närvarande och stödjande.

Er förmåga till lugn har betydelse för kvinnan när hon föder. Känner ni er stressade, rädda eller oroliga så påverkar det er kvinna. Även om ni försöker bita ihop och inte säga något för att vara starka. Vid stress och oro så utsöndras adrenalin, adrenalin sprider sig mellan oss människor som ett virus. Adrenalinet slår ut oxytocinet som är det hormon som är livsviktigt för den födande kvinnan. Utan oxytocin avstannar värkarna.

De pappor som vi möter som har haft jobbiga upplevelser av förlossningen säger alltid ett ord, maktlöshet. Jag kände mig helt maktlös. En maktlöshet som vi vet går att undvika med bra förberedelse och rätt stöd. Ni som ska bli pappor idag vill vara delaktiga, vill känna, vill uppleva. Det tar vi vara på det är det vi stärker hos er och ger er möjligheten att göra. Oavsett om ni lyssnar på en föreläsning, anlitar oss för en Föda utan rädsla kurs, eller vill ha oss med under förlossningen så tar vi vara på dig , dina intressen och dina behov på samma sätt som vi tar vara på kvinnans.

”…..den delen som talade om partnerns roll och hur de kan stötta på bästa sätt var viktigt för oss och jag tror att det kommer att bidra till en upplevelse av att det blir vår förlossning och inte bara något som händer mig. Min man var skeptisk till kursen när jag anmälde oss, men han var helnöjd när vi gick därifrån. Han erkänner att empati och fysiskt stöd inte är hans styrkor så dessa verktyg gav honom det han behöver för att påverka samt en inblick i vad han kallade sina uppgifter under förlossningen…”

”Kursen 'Föda utan rädsla' vi gick hos dig gav mig som partner en helt ny förståelse för min roll under själva förlossningen. Tack vare kursen kunde jag vara delaktig och stöttande på ett bra sätt. Vi använde alla fyra tekniker du lärde ut med framgång och fick en (så gott det går) fin upplevelse tillsammans. Barnmorskan uttryckte att vårt samarbeta var fantastiskt och att hon var glad att få uppleva detta. Jag känner mig nu stolt, glad och tacksam över min egen som min sambos insats. Mycket tack vare dig och kursen. Nu har vi stängt in oss i bebisbubblan och myser loss här hemma. Helt underbart!”

Har du frågor, reflektioner och funderingar kontakta oss!

bottom of page