top of page

Kategorier

Sök

Checklista inför första förlossningen

En checklista inför första förlossningen är ett stort stöd. Första förlossningen är oftast den då den gravida och partnern tar in mest information och försöker lära sig så mycket som möjligt om vad som kommer att hända och vad man kan förvänta sig. Det är också inför första förlossningen som det är svårast att veta vilka förberedelser som behövs och om det behövs.

Checklista inför första förossningen

Det är så ofta som jag möter omföderskor som önskar att dom förberett sig mer inför första förlossningen att dom hade förstått vad det var dom hade behövt. Därmed kunnat undvika den upplevelse dom fick med sig. Dessa föräldrar har oftast känt sig trygga inför förlossningen och därför inte känt ett behov av grundlig förberedelse. Det är därför jag vill skriva detta inlägg, till dig som kan känna igen dig i detta. Kan du checka av 3/5 av nedanstående punkter så är det lugn du upplever troligen ett lugn du kan lita på som kommer att stötta dig genom förlossningen.

-Förberett mig genom att förstå teoretiskt vad en värk är och fokuserat på hur jag kan möta utmaningen det kan innebära att hantera värken

-Min partner/stödperson och jag har förberett oss tillsammans och känner oss helt trygga med vad våra olika roller kommer att vara

-Jag har förberett mig genom att lära mig andningstekniker och avslappning samt övat dessa

-Min partner har förberett sig genom att öva praktiskt på hur hen kan stödja mig. Hur hen ska prata med mig, röra vid mig och guida mig

-Vi har anlitat ett förlossningsstöd (doula) som kommer att vara tillsammans med oss genom hela förlossningen

Det är så lätt att gå vilse i förberedelserna som första gångs förälder. Det är lätt att tro att om jag bara vet vilka smärtlindringsalternativ som finns, att min partner är där och att jag vet vad det är som ska ske rent teoretiskt så kommer det att bli bra. Det kan bli bra men det är oerhört mycket som utelämnas till slumpen. Att du när du föder känner dig lugn och trygg är det absolut viktigaste. Ju mer du ser till att förberett dig på detta och att du har stöd runt dig som vet vad stödet kan göra desto större möjligheter har du att få en stärkande upplevelse med dig. En upplevelse som gör första tiden som förälder enklare på många sätt.

bottom of page