Featured Posts

Checklista inför första förlossningen

En checklista inför första förlossningen är ett stort stöd. Första förlossningen är oftast den då den gravida och partnern tar in mest information och försöker lära sig så mycket som möjligt om vad som kommer att hända och vad man kan förvänta sig. Det är också inför första förlossningen som det är svårast att veta vilka förberedelser som behövs och om det behövs.

Checklista inför första förossningen