Featured Posts

Krystfasen, ur partnerns perspektiv

Nu har du läst om latensfasen och den aktivafasen, vad är din roll i krystfasen?

Nu har kvinnan öppnat sig fullt och det är dags för barnet att tränga ner genom förlossningskanalen. Jag rekommenderar er att titta på denna film på youtube. Det är en animerad en minuters film som visar förlossningsförloppet och där ni kan se hur barnet tar sig ut genom förlossningskanalen.

krystfasen

Kvinnans värkar kan efter den aktiva fasen avta under 10-30 minuter för att hon ska ha chans att återhämta sig. Krystvärkarna är som impulser genom kroppen. Jag brukar likna dom vid en kräkreflex. Inte för att det är en negativupplevelse så som det är att kräkas, utan för att impulsen i kroppen är den samma. Behöver du kräkas kan du inte motstå det. Kroppen tar över och du kan bara följa med. På samma sätt är det med krystvärkarna. Impulser som den f