Featured Posts

Latensfasen, ur partnerns perspektiv

Hur kan du som partner agera under latensfasen? Vad behöver du veta om den fasa?

Latensfasen är den första fasen. Det är den fas som förlossningen börjar med. Man brukar säga att det är förstadiet till den faktiska förlossningen. Kvinnan öppnar sig cirka 0-4 cm i denna fas. Värkarna är oftast oregelbundna dom kan komma lite tätare emellanåt för att sedan glesa ut. Ibland är värkarna korta 20 sekunder och ibland är dom lite längre 60 sekunder. Det finns i detta skedet ingen värkrytm. Denna fas är oftast den mest utdragna fasen och kan vara många timmar och ibland flera dagar.

latensfasen
<