Featured Posts

Aktiva fasen, ur partnerns perspektiv

När du läst vad du behöver tänka på i latensfasen så börjar nu förlossningen ta i och kvinnan befinner sig aktivt förlossningsarbete. Vad behöver du tänka på då?

I denna fas öppnar sig din kvinna från 4-10 cm. Kvinnans värkar hittar nu en rytm. Utifrån förlossningsvårdens perspektiv är det nu som kvinnan är i ett förlossningsarbete. Det vanliga är att hon har 3-4 värkar på 10 minuter och värkarna ska vara ungefär 60 sekunder långa.

Profylax