top of page

Kategorier

Sök

Aktiva fasen, ur partnerns perspektiv

När du läst vad du behöver tänka på i latensfasen så börjar nu förlossningen ta i och kvinnan befinner sig aktivt förlossningsarbete. Vad behöver du tänka på då?

I denna fas öppnar sig din kvinna från 4-10 cm. Kvinnans värkar hittar nu en rytm. Utifrån förlossningsvårdens perspektiv är det nu som kvinnan är i ett förlossningsarbete. Det vanliga är att hon har 3-4 värkar på 10 minuter och värkarna ska vara ungefär 60 sekunder långa.

Profylax

Det som nu händer är att din kvinna försvinner mer och mer in i sig själv och i födandet. Fram till nu har hennes rationella tänkande varit verksamt, det som gör att hon har kunnat analysera och reflektera. Nu är det hennes reptilhjärna som är den främsta vägledaren. Hennes kropp är mer instinktiv och hon kan inte längre styra sitt agerande som tidigare. Detta gör att hon inte längre är lika kommunikativ. Att föra logiska resonemang blir för påfrestande och stör förlossningen. Hon blir mer och mer tyst och går in i sig själv. Hennes kropp kan börja skaka. Allt är som det ska vara och det är ingen akut situation men för dig kan detta upplevas lite jobbigt framförallt om du inte vet om det.

Det kan kännas ensamt som partner och ni kan nu inte längre stödja varandra och resonera fram lösningar på samma sätt. Många partners vill nu åka in till sjukhuset för att känna trygghet och inte vara ensamma. Har ni anlitat en doula så kommer hon hem till er i aktiv fas och ni kan stanna hemma med hennes stöd eller så möts ni inne på sjukhuset. Det är nu i den aktiva fasen som de verktyg ni förberett er med för att hantera värkarna kan komma att vara till stor nytta.

Din kvinna kommer att behöva ditt stöd genom varje värk. Du kommer nu att bli hennes ankare och den som ser till att hon om och om igen blir påmind om vad hon ska göra. Värk efter värk. För dig kan denna fas vara ganska utmanande då du kan bli både fysiskt utmanad (av att ge beröring, trycka, hålla och lyfta) och mentalt om du börjar bli trött.

I nästa inlägg beskrivs den sista fasen och vad du kan göra då.

bottom of page