top of page

Kategorier

Sök

Gör informerade val under födseln med hjälp av BRAIN

Utifrån både FN:s mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning har du rätt att göra informerade val när det gäller alla undersökningar och behandlingar under graviditet och förlossning. Patientlagen* syftar till att stärka och tydliggöra din ställning samt främja din integritet, ditt självbestämmande och din delaktighet. Vården ska förse dig med information som gör det möjligt för dig att göra informerade val, och ingen hälso- och sjukvård får ges utan ditt samtycke.


I praktiken är det inte alltid så det går till. Så. Hur gör jag då för att fatta ett välgrundat beslut? ”If you don’t know your options you don’t have any” är ett talesätt som slår an. Hur ser jag till att jag har en bild av helheten och vilka val som finns? Hur gör jag för att säkerställa att jag har tillräcklig information och förstår fördelarna och nackdelarna? Hur gör jag för att landa i ett beslut som känns rätt för mig och oss?


Med hjälp av besluts-verktyget BRAIN får du hjälp att ställa frågor till dig själv, dina barnmorskor eller vårdgivare såväl inför, under och efter födseln. BRAIN är en akronym och står för Benefits, Risks, Alternatives, Intuition och Nothing.


*Läs mer om Patientlagen här: Sveriges Riksdag

  • Benefits:

Vilka är fördelarna för mig och mitt barn? Hur gynnar detta förlossningsförloppet? Hur stor andel födande hjälper det? Är det en evidensbaserad metod?

  • Risks:

Vilka möjliga respektive troliga risker finns? Risker för negativa biverkningar/bieffekter? Hur stor andel upplever biverkningar/bieffekter? Vilka vidare interventioner kan bli aktuella då?

  • Alternatives:

Vilka alternativ finns det i detta läge? Hur ser fördelarna respektive nackdelar ut gällande dessa alternativ?

  • Intuition:

Vad säger min magkänsla? Ligger detta i linje med vad jag önskade innan? Hur känns det att eventuellt förändra den tidigare planen?

  • Nothing/Next step/Need time:

Vad händer om vi inte gör någonting? Vad händer om vi väntar (en timme, dag, vecka)? Vad är nästa steg? Kan jag få mer tid att tänka igenom detta/ diskutera med min partner?Vi avrundar inlägget med ett citat från Milli Hill:


Firstly, know that you matter. What you want matters.

Your are important and your needs are important.


This is your body, and your birth.Comments


bottom of page