top of page

Kategorier

Sök

Förlossningsrädd partner

Att vara en förlossningsrädd partner kan innebära helt andra utmaningar än om man är förlossningsrädd som födande. Det är inte alltid lika enkelt att prata om detta. Föreställningen om att vara partner till en gravid kan vara att man ska vara den starka och trygga. En del partners anser sig inte riktigt ha rätt att känna sig rädd. Det är inte partnern som ska ha värkar och därmed borde hen "bara bita ihop".


Tittar vi på forskning så vet vi att ungeför 50 % av alla partners känner sig rädda och oroliga inför förlossningen. Vi som arbetar med förlossningsstöd möter detta som ett vanligt inslag i vår vardag. Det kan vara partners som varit med om en födsel tidigare och inte vill ha fler barn på grund av att man är rädd att gå igenom det igen. Det kan vara att en tidigare upplevelse gör att stressen inför en ny förlossning påverkar deras vardag med olika former av stressymptom. Den gravida kan uppleva att partnern inte är engagerad i förberedelserna.Vi vet att en partner som känner sig trygg under förlossningen också gynnar processen för den som föder. Om partnern är fylld med adrenalin blir det svårare för den födandes kropp att slappna av och den så oerhört viktiga oxytocin-produktionen kan minska. Rädslan under en förlossning kan visa sig genom att personal kan uppleva partnern som ointresserad, lätt aggressiv eller ledsen.


För att försöka bidra till mer trygga partners så har grundaren av Din Gravidcoach, Anna Tallwe, nyligen gett ut boken Förlossning bli en delaktig partner. Det man vet är att för att partnern ska kunna ta till sig förberedelsen så behöver hen känna sig involverad och i kommunikationen behöver man utgå från partnerns perspektiv. Detta i kombination med handfasta förslag till att ge stöd kan bidra till en bättre upplevelse och en ökad trygghet inför födseln.

bottom of page