top of page

Kategorier

Sök

Vattenfödsel för och nackdelar


Att föda i vatten - Hydroterapi

Vattenfödsel är något som allt fler födande efterfrågar och under de senaste åren har också rutiner och förutsättningar bland svenska förlossningskliniker utvecklats för att främja vattenfödsel som alternativ. Att föda i vatten ökar i popularitet men är ingen ny företeelse. Redan år 1805 rapporterades i en medicinsk tidskrift om en fransk kvinna som fött barn i vatten (och gissningsvis har födande i olika delar av världen använt sig av vattnets lugnande effekt långt innan detta).


En födande i förlossningspool med nyfödd bebis
Vattenfödsel

Vad är vattenfödsel?

Vad innebär vattenfödsel då? Man brukar skilja mellan att bada under öppningsskedet och att föda i vatten, där det senare definieras som att bebisen föds ut i vattnet för att sedan föras upp ovanför ytan till mammas famn. Att använda vatten i samband med födsel beskrivs ibland som hydroterapi. Inom birth worker-kretsar pratar man även om “aquadural” som syftar till den påtagliga smärtlindringseffekt som noteras i samband med vattenfödsel. Precis som massage, värme/kyla, TENS mm. är bad en form av sensorisk stimulering som dämpar smärtan på ryggmärgsnivå och stimulerar kroppens inre endorfinnivåer.


Det finns många fördelar med att använda sig av vatten, och i synnerhet bad, under en förlossning. I detta blogginlägg lyfter vi några av dem:


Oxytocinfrisättande bad

Oxytocin, vårt lugn och ro-hormon, får livmodern att arbeta (värkar), samtidigt som det aktiverar hjärnans belöningssystem och reducerar både stress och smärta. Beröring av huden, kroppens största känselorgan, är mycket gynnsamt för frisättningen av just oxytocin. I badet blir hela kroppen berörd på samma gång; vattnet både omfamnar, berör och värmer - en kombination som ofta leder till stort välbehag, ökad avslappning och märkbar smärtlindring.Vattenfödsel som smärtlindring
Avslappning under vattenfödsel

Fri och rörlig med tyngdlöshet

Att vara i rörelse under förlossningen upplevs ofta som smärtlindrande. Att vara tyngdlös i vatten kan underlätta kroppens rörlighet och medföra en ökad frihet att inta varierade positioner: "Kvinnor rapporterar att de känner sig trygga, ostörda och privata och att de föder i positioner de känner sig instinktivt attraherade” (Pilley Edwards, 2019) Rörelse och upprätta positioner, som ofta underlättas av ovan nämnda tyngdlöshet, gynnar dessutom den födande processen då bäckenet lättare kan vidgas och förutsättningarna för bebis nedträngning optimeras.


Badet som en privat sfär

Ett badkar eller en förlossningspool kan upplevas som ett slags eget universum för den födande, en privat sfär, där förutsättningarna för trygghet, integritet och autonomi ökar – tre parametrar som har en mycket positiv effekt på födandet. “The hormones involved with having a baby are the same hormones involved with making a baby, and we need the same conditions (you guessed it!) - private, safe, and unobserved! ” (Dr. Sarah Buckley, 2016)


Kan alla föda i vatten?

Det föreligger olika kriterier för att erbjudas bad under födsel. På de flesta förlossningsenheter finns möjlighet att bada under öppningsskedet. Du kan avrådas från bad om du exempelvis har feber, en avvikande blödning eller avvikande fosterljud. Vanlig avrådan från bad är också om du tagit en epidural eller lugnande läkemedel. Att föda i vatten erbjuds inte i samma utsträckning ännu, men växer även detta bland landets kliniker.


Det finns idag tendenser i Sverige som visar att man satsar allt mer på vattenfödslar; personal utbildas och särskilda ”vatten-team” upprättas.

Många sjukhus väljer dessutom att komplettera befintliga fasta badkar med uppblåsbara förlossningspooler för att kunna erbjuda fler födande bad under födseln. En del sjukhus tillåter privatpersoner att ta med sin egen pool. För att föda ut bebisen i vatten kan det finnas ytterligare kriterier. Bland annat en förväntat frisk bebis, normal graviditetsvecka (37+0 och 41+6), att du kan ta dig i och ur badet på egen hand och det finns en barnmorska i tjänst som är trygg med att bistå vattenfödsel. Regler och rutiner skiljer sig åt mellan olika kliniker, så kontakta ditt tilltänkta sjukhus för att höra vad som gäller just där.


Ska du föda hemma kan du prata med dina hembarnmorskor om hur de brukar bistå den födande i vatten. Majoriteten av hembarnmorskor är mycket vana vid att assistera vattenfödslar.


Är vattenfödsel säkert?

Gällande säkerhet visar en HTA-rapport följande: "Svaret på ställd fråga om vattenförlossning är säker för barnet när modern är en frisk kvinna med en okomplicerad fullgången graviditet med okomplicerat förlossningsförlopp är ja (...) Svaret på ställd fråga om vattenförlossning också är säkert för den födande kvinnan är ja." (Metodrådet, 2019) Det finns några saker som barnmorskan har särskilt bra koll på utifrån säkerhet, däribland att vattnet är i rätt temperatur (max 38 grader), att den födande får i sig vätska och att hela barnet föds fram under vatten. Har bebis varit i kontakt med luften aktiveras reflexer som startar igång andningen, varför den inte ska komma under ytan igen. Det har också noterats en något ökad risk för navelsträngsruptur vid vattenfödsel (Ulfsdottir, 2019)


Det finns en mängd internationell forskning på ämnet vattenfödsel. Är du nyfiken på att djupdyka i evidensen kan denna artikel från Evidence Based Birth vara en bra start. Även i Sverige har det forskats om vattenförlossning och barnmorska Hanna Ulfsdottir som skrivit doktorsavhandlingen To give birth in water publicerade 2017 en studie där key message lyder: ”Waterbirth is associated with a lower frequency of perineal tears as well as fewer interventions and a more positive birth experience compared with conventional spontaneous vaginal births.” (Ulfsdottir, 2017)Vattenfödsel och säkerhet
Barnmorska lyssnar på bebis hjärtslag med doppler

Perinealskydd vid vattenfödsel

Vi får ibland frågan om hur man kan hålla perinealskydd i vatten. Studier visar att vattnet kan ha en skyddande effekt mot bristningar i mellangården (perineum) och barnmorska Hanna Ulfsdottir skriver att en möjlig förklaring till den lägre frekvensen av andra gradens bristning vid vattenfödsel är den positiva effekten av värme i perineum, vilket leder till vidgade blodkärl och ökad blodtillförsel (varför varma handdukar eller kompresser används vid landfödslar). Vidare lyfts att barnmorskornas hantering av födande i vatten ofta beskrivs som mer "vänta och se" och "icke-direktiv", med spontan krystning och långsammare framfödande som följd. En annan tänkbar hypotes kan vara ”the buoyancy effect” (flytkraften) som minskar barnets vikt när axlarna föds fram. (Ulfsdottir, 2017) Utöver vattnets skyddande effekt är det i de flesta fall fullt möjligt för barnmorskor att hålla ett manuellt perinealskydd även i badet.Bada hemma i latensfas

För många kan bad redan under latensfasen (som generellt fortskrider i hemmet) vara skönt och göra det lättare att ”rest, relax and distract” – tre saker som verkligen gynnar denna del av födandet. Har du inget badkar kan du hyra förlossningspool. Dessa finns i olika storlekar och ryms även i en liten bostad. Om bad inte är ett alternativ kan du prova hur det känns att stå en stund i duschen (hemma och/eller på sjukhuset). I duschen kan du, eller din partner/doula, med fördel rikta duschmunstycket mot den plats på kroppen där värkarna sitter. En dusch förknippas dessutom ofta med trygghet och avslappning - viktiga nycklar till oxytocinet! Ta gärna hjälp av en pall eller Pilatesboll i duschen om möjligt, på så vis kan du få till både sköna och varierade positioner. Att till exempel hänga på (krama om) bollen och låta vattnet skölja över ryggen kan vara ljuvligt! Ett ytterligare plus med att vara i duschen är att du enkelt kan kissa. En tömd urinblåsa frigör mer plats för bebis när den ska rotera ner.Partners roll vid vattenfödsel

Som partner kan du bidra med mycket i vattnet. I en förlossningspool eller i ett större badkar kan du, om det känns bra för er båda, vara med i vattnet för ökad närhet och mycket beröring. Både i badet och bredvid kan du erbjuda massage och mottryck - så som höftpress eller tryck mot korsbenet. Som ovan nämnt kan du i en dusch bistå med att styra vattentrycket mot värkarna, exempelvis vid ryggslut eller mage, och pausa det i vilan. På så vis skapas också en rytm - och just detta, att finna en rytm, är något som verkligen kan gynna födandeförloppet då det bidrar till positiv kontroll = trygghet = oxytocin.


Den födande svettas ofta i det varma badet, så regelbundna pauser, förslagsvis när det är dags att gå på toaletten, är bra. Du kan också fläkta med en solfjäder eller lägga en kall handduk mot hennes panna, hjässa eller nacke. Erbjud också den födande vätska, det är viktigt att den hon dricker så hon inte blir uttorkad.


コメント


bottom of page