Uthyrning verktyg

 

Förlossningspool 
Birthpool in a Box 

Vi samverkar med Sveriges återförsäljare av
Birth pool in a Box: förlossningspool.se

Klicka på länken ovan för att köpa eller hyra förlossningspool.

bevallingsbaden_baden_hr_buurmanfotografie-12.png

För vem passar poolen?


För många som planerar att föda barn i hemmet är förlossningspool en vanlig och värdefull investering. Men en pool passar även den som planerar för sjukhusfödsel. När de första värkarna kommer är det en god idé att bygga upp en skön, trygg och vilsam stämning. Begrepp som "oxytocinkoja" eller att vrida på "oxytocinkranen" innebär att du som gravid ska ges de förutsättningar du behöver för att främja känslan av trygghet. Ju mer trygghet, desto mer oxytocin, desto bättre förutsättningar för ett gynnsamt födandeförlopp. 

 

En förlossningspool kan vara ett fantastisk hjälpmedel för den som inte har badkar, eller helt enkelt önskar större komfort och utökad funktion i förhållande till vad ett badkar kan erbjuda. Planerar du att föda på sjukhus kan badet i hemmet bidra till en skön start, och önskar du istället ta med poolen till sjukhus kan detta låta sig göras på vissa enheter efter godkännande av chefsbarnmorska/avdelningsansvarig. Kontakta ditt tilltänka sjukhus för att höra vad som gäller just där. 

IMGP6825 (002)_edited.jpg

Fördelar med vatten
 

Visste du att det finns ett begrepp som kallas “aquadural” som syftar till den stora smärtlindringseffekt som noteras för födande som använder sig av vatten under delar av, eller hela, sin födsel? Det finns många fördelar med att använda sig av vatten, särskilt bad, under en förlossning. Här lyfter vi några av dem:

Oxytocin Boost

Oxytocin, vårt lugn och ro-hormon, får livmodern att arbeta (värkar), samtidigt som det aktiverar hjärnans belöningssystem och reducerar både stress och smärta.

 

Beröring av huden, kroppens största känselorgan, är mycket gynnsamt för frisättningen av just oxytocin. I badet blir hela kroppen berörd på samma gång; vattnet både omfamnar, berör och värmer - en kombination som ofta leder till stort välbehag, ökad avslappning och omedelbar njutning (något de flesta som sjunkit ner i ett nyfyllt badkar kan relatera till).

 

Forskning visar att bad under förlossningen minskar behovet av annan smärtlindring och det finns många fördelar att åtnjuta vattnet under de olika delarna av födandeprocessen. 

Frihet

Att vara tyngdlös i vatten underlättar kroppens rörlighet och medför en ökad frihet att inta varierade positioner: "Women report feeling safe, undisturbed and private, and birth in positions they feel instinctively drawn to." (Pilley Edwards, 2019)

 

Att vara i rörelse kan i sig själv ge en smärtlindrande effekt. Rörelse, och upprätta positioner (som ofta underlättas av ovan nämnda tyngdlöshet) gynnar dessutom den födande processen, bland annat genom att bäckenet kan vidgas.

Privat Sfär

Dr Sarah Buckley (2016) har lärt oss vad vi behöver för att hjälpa våra födande-hormoner: The hormones involved with having a baby are the same hormones involved with making a baby, and we need the same conditions (you guessed it!) - private, safe, and unobserved!

 

Ett badkar eller en förlossningspool kan upplevas som ett slags eget universum för den födande, en privat sfär där förutsättningarna för just integritet, trygghet och självbestämmande främjas

 

96559581_2373646939599818_31333831086450