top of page

Kategorier

Sök

Så fungerar TENS

Transkutan Elektrisk Nervstimulering, eller TENS, är en metod för smärtlindring som använder milda elektriska strömmar för att påverka nervsystemet och minska upplevelsen av smärta.


TENS-apparaten har fyra självhäftande elektroder som sätts fast på huden. Från apparaten går det små elektriska impulser till huden vilket ger sensationer i huden. Dessa sensationer beskrivs olika av olika personer men det finns tre vanliga sätt att beskriva känslan:


  • Vibrerande eller pulserande känsla- De elektriska impulserna skapar en sorts rytmisk stimulering som kan kännas som en behaglig vibration eller pulserande känsla på huden.

  • Stickande eller kittlande känsla- Vissa människor upplever en stickande eller kittlande känsla när de använder TENS. Detta kan vara liknande känslan av att ha fjärilar som rör sig under huden.

  • Värme känsla: De elektriska impulser från TENS-apparaten kan också skapa en känsla av värme i området där elektroderna är placerade. Denna upplevelse kan bidra till avslappning.Portteorin är en modell som används för att förklara hur vår kropp hanterar och uppfattar smärta. I huvudsak beskriver teorin hur nervsignaler transporteras från det område där smärtan uppstår till hjärnan och hur denna överföring kan påverkas för att minska smärtupplevelsen. Här är en enkel förklaring:


1.      Smärtportar i ryggmärgen

Portteorin bygger på antagandet att det finns virtuella "smärtportar" eller "grindar" i ryggmärgen. Dessa portar fungerar som filter för nervsignaler från olika delar av kroppen.


2.      Öppna och stängda portar

När smärtsignaler skickas från ett område i kroppen till hjärnan, kan dessa portar vara antingen öppna eller stängda. Om porten är öppen släpps smärtsignalerna igenom till hjärnan, vilket resulterar i en upplevelse av smärta. Om porten är stängd blockeras eller minskas smärtsignalerna.


3.      Hur TENS påverkar portteorin

TENS-apparater skickar milda elektriska impulser genom huden till nervsystemet. Dessa impulser kan påverka smärtportarna genom att "tränga bort" eller konkurrera med smärtan genom att stimulera andra sensoriska nervändar. Det betyder alltså att sensatotionerna i huden (vibrerandet, stickandet och värmen) tränger undan smärtan som kommer från sammandragningarna i livmodern.


4.      Förändring av smärtupplevelsen

Impulserna från TENS kan resultera i att portarna delvis eller helt stängs, vilket minskar eller blockar smärtan som når hjärnan. Genom att påverka smärtportarna förändrar TENS-apparaten den övergripande smärtupplevelsen.


Door


Endorfinfrisättning: TENS kan även stimulera frisättningen av endorfiner som är kroppens egna opioida substanser som fungerar som naturliga smärtlindrare och ger en känsla av välbefinnande.


Frisättningen av endorfiner i samband med TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering) är en intressant del av hur denna smärtlindringsmetod kan påverka kroppens egna mekanismer för att minska smärta. Med regelbunden användning av TENS kan den långsiktiga effekten inkludera ökad produktion och känslighet för endorfiner. Detta kan skapa en positiv cykel där smärtlindring uppnås inte bara under användningen av TENS utan också som en långsiktig fördel.


Det är viktigt att notera att människor kan svara olika på TENS, och nivån av endorfinfrisättning kan variera mellan individer. Effekten kan också påverkas av faktorer som smärttyp, intensitet av elektrisk stimulering och längden på TENS-sessionerna.


Sammanfattningsvis stimulerar TENS frisättningen av endorfiner genom att aktivera kroppens naturliga smärtlindringsmekanismer. Denna process bidrar till att minska smärtan och ger en känsla av lindring och välbefinnande under och efter användningen av TENS-apparaten.


Ökad blodcirkulation: TENS-stimulering kan öka blodcirkulationen i det område där elektroderna är placerade. Ökad blodcirkulation kan hjälpa till att minska muskelspänning. Mjuka och avslappnade muskler har mindre tendens att orsaka smärta och obehag.


Vill du använda TENS under din förlossning? Kontakta oss idag!
Är du nyfiken på hur det kan vara att använda TENS under förlossningen?

Läs Emilys berättelse om hur TENS-apparaten hjälpte henne att möta värkarna här


Comentarios


bottom of page