top of page

Kategorier

Sök

Profylaxkurs

Att gå en profylaxkurs är att göra en investering i den kommande födseln. Din Gravidcoach erbjuder flera olika profylaxkurser, och detta inlägg kommer fokusera Föda utan rädsla.


Profylax betyder förberedelse. Föda utan Rädsla profylaxkurs bygger på modern fysiologi. Du behöver inte känna dig rädd att föda för att gynnas av kursen - metoden handlar om att lära sig hur känslor, såväl trygghet som rädsla, påverkar kroppen under födseln, varför detta är så viktigt - och framförallt; vad ni kan göra för att påverka upplevelsen. Kursen ger dig som är partner eller stödperson konkreta tips på hur du kan göra skillnad för den födande. Föda utan rädsla blandar teori, praktik och olika övningar som hjälper er att förstå hur ni använder profylaxverktygen under förlossningen och hur era roller skiljer sig åt, så att ni blir ett starkt och oslagbart

team.Grundprinciper för stöd- Föda utan rädsla
Grundprinciper för stöd- Föda utan rädsla

Varför fungerar Föda utan rädsla?


Metoden fungerar eftersom den teoretiska grunden är enkel, begriplig och går ofta att relatera till oavsett om du är gravid eller partner. Det ingår inga avancerade tekniker utan metoden bygger på verktyg du och din kropp redan har; andning, avspänning, röst och tanke.


Det som skiljer att gå en kurs, kontra att endast läsa/lyssna på boken, är att teorin omsätts i praktiken genom övningar ni tränar på tillsammans. På så vis sparas kunskapen i muskelminnet vilket stärker er förmåga att hitta vad som fungerar för er när det är dags att föda. Genom att du som är partner eller stödperson får värdefulla verktyg för att stödja den födande skapas en känsla av såväl delaktighet som trygghet, för båda parter.


Effekterna av gå Föda utan rädsla


Vi på Din Gravidcoach har lång erfarenhet av att arbeta med FUR och har genom åren fått omfattande feedback från föräldrar som upplevt att kursen gjort skillnad för dem. Många av de barnmorskor vi samarbetar med uppger också att det märks tydligt under förlossningen när ett par har förberett sig med FUR.


Med detta som bakgrund blev vi nyfikna på att försöka mäta hur stor effekten faktiskt kan vara - vad händer inom våra deltagare, de blivande föräldrarna, efter att ha gått denna kurs? 86 blivande föräldrar fick via en anonym enkät skatta sina känslor inför och efter att ha gått Föda utan rädsla profylaxkurs. Vi visste redan att kursen gör skillnad. Ändå fick resultatet oss ändå att häpna.


Siffrorna talar sitt tydliga språk och bekräftar vår upplevelse av att FUR gör skillnad för många - och stor skillnad för den som bär på känslor av oro eller rädsla. För mer information om Din Gravidcoachs Föda utan rädsla-kurser, klicka här.


"Vi fick så mycket utav kursen! Känner oss väl förberedda och synkade inför förlossningen. Innan kändes förlossningen som något väldigt abstrakt, nu tänker vi på den på ett helt annat sätt och känner oss trygga i att oavsett hur det blir så är vi ett starkt team och vet hur vi ska ta oss igenom det. Min sambo tyckte det var speciellt givande att få konkreta tips och råd om hur han kan stötta mig, och att öva tillsammans."

- Förstagångsföräldrar våren 2021

تعليقات


bottom of page