top of page

Kategorier

Sök

Jobba som Doula

Att jobba som doula innebär att stödja gravida, födande, medföräldrar, partners och familjer under graviditet, födsel och första tiden med nyfödd bebis. Kärnan i doulandet är kontinuiteten, vilket betyder att du som doula ger dina klienter trygghet genom närvaro, kunskap och tillgänglighet genom uppdragstiden.


Jobba som Doula

Att jobba som doula innebär att du erbjuder både emotionellt, fysiskt och utbildande stöd. Alla som anlitar en doula har olika behov, önskemål och förutsättningar och en del av ditt uppdrag som doula är att hjälpa klienten navigera i dessa och ta reda på vad de behöver för att känna sig trygga i samband med graviditet, förlossning och föräldraskap.Vad krävs för att jobba som doula?

Doulautbildning
Foto: Angelica Sandberg

Doula är inte en skyddad titel vilket innebär att det står vem som helst fritt att kalla sig för doula. Men, för att jobba som doula på ett hållbart sätt och med hög kvalité, är det både viktigt och värdefullt med grundläggande kunskap i hur födandet fungerar, vilka processer som pågår såväl fysiologiskt som emotionellt, vad som är generellt och vad som kan skilja sig mellan olika födslar (och under samma förlossning), vilka behov som kan uppstå hos födande och partners samt hur du kan hjälpa dem att möta och hantera dessa. Det är också väldigt bra att ha kunskap om dagens förlossningsvård med de rutiner och riktlinjer som klienterna kommer möta på förlossningsklinikerna.


Din Gravidcoach håller doulautbildningar Stockholm och Skåne regelbundet. Du behöver inga förkunskaper för att gå en doulautbildning, och du behöver ingen egen erfarenhet av att föda barn. Det enda som krävs för att gå en doulautbildning är ett intresse. Du kan börja arbeta som doula direkt efter avslutad utbildning. Läs mer här om kursupplägg och tider.Doula

Hur jobbar man som doula?


Det finns lika många sätt att arbeta som doula som det finns doulor. Som doula är du ditt eget viktigaste verktyg med ditt individuella sätt att möta och arbeta med klienter.


Majoriteten av doulor i Sverige arbetar självständigt, exempelvis genom att driva enskild firma eller att använda sig att egenanställningsbolag, men det går också att arbeta i team och att få förmedlade uppdrag via etablerade doulaverksamheter.


Att arbeta som doula innebär jourtid och oförutsägbar frånvaro, varför möjligheten att ta sig an doulauppdrag påverkas av såväl familjesituation som arbetsgivare. Förutsättningarna för att jobba som doula i längden kräver och hänger samman med en hög medvetenhet om din egen roll och att du skapar och upprätthåller ett nätverk av andra doulor.


Många doulor erbjuder sina klienter ett upplägg som brukar omfatta konsultation eller "lära-känna samtal", församtal (förlossningsförberedande samtal), jour, stöd under förlossning och eftersamtal. Inom dessa ramar skiljer formen sig mellan olika doulor. Man kan också nischa sig och arbeta som exempelvis latensfasdoula, abortdoula eller post-partum doula.


Höftpress

Kan man försörja sig på att jobba som doula?


De allra flesta har doulaskapet som en bisyssla, men det finns de som försörjer sig som doula. För att det ska fungera i längden väljer de flesta att också erbjuda andra relaterade tjänster, så som profylaxkurser, gravidmassage, yogautbildningar med mera. För att kunna försörja sig som doula krävs att du har kunskap om hur du säljer dina tjänster. Med kunskap om exempelvis marknadsföring ökar förutsättningarna att kunna försörja sig som doula. Det är också viktigt att den doulautbildning du väljer inkluderar detta perspektiv.

Efterfrågan på doulor då? Mycket har hänt på denna front under de senare åren. Idag är doula ett begrepp som allt fler har hört talas om, och förståelsen för stödets betydelse under förlossning sprider sig, inte minst på sociala medier. Effekten av detta är att det blivit vanligare att föräldrar väljer att anlita en doula som stöd i samband med förlossningen. I storstäderna är efterfrågan generellt sätt högre, men efterfrågan ökar i hela landet och det finns också fördelar med att vara doula i mindre orter.


För att läsa mer om Din Gravidcoachs doulautbildning, klicka här. Har du frågor eller funderingar kring att jobba som doula, eller letar efter doula i Skåne, Blekinge, Halland eller Småland, är du välkommen att maila till oss på info@gravidcoach.se


Med värme,


Din Gravidcoach

Comments


bottom of page