top of page

Kategorier

Sök

Smärtlindring under förlossningen med TENS-apparat


Förlossningen är en unik och ofta utmanande upplevelse för kvinnor över hela världen. Många kvinnor vet att förlossningens första skede, den som kallas för latensfasten, kan vara extra utmanande eftersom detta är en del av förlossningen som sker i hemmet, även om man planerar att föda på sjukhus.


I hemmet finns inte någon medicinsk smärtlindring att tillgå, utan kvinnan behöver hitta naturliga metoder för smärtlindring för att hantera denna del av förlossningen.


Woman in pain


En metod som har fått ökad uppmärksamhet och popularitet är användningen av en TENS-apparat (Transkutan Elektrisk Nervstimulering).


Låt oss titta närmare på varför en TENS-apparat kan vara en utmärkt naturlig smärtlindringsmetod under förlossningen.


  1. Icke-medicinsk smärtlindring: En av de mest fördelaktiga aspekterna av TENS-apparaten är att de erbjuder läkemedelsfri smärtlindring. Många kvinnor strävar efter att minimera användningen av mediciner under förlossningen av olika skäl, och TENS-apparaten ger möjlighet till en naturlig lindring utan biverkningar.

  2. Mild elektrisk stimulering: TENS-apparaten använder milda elektriska impulser för att stimulera nervändar på huden. Denna stimulering kan hjälpa till att blockera eller minska smärtsignaler som når hjärnan. Detta skapar en känsla av lindring och kan bidra till att förändra upplevelsen av smärta under förlossningen.

  3. Användarstyrd lindring: En TENS-apparat ger dig möjlighet att ha kontroll över sin egen smärtlindring. Genom att kunna justera intensiteten och använda enheten enligt behov under förlossningen får du en känsla av kontroll, under förlossningen som på många sätt kan kännas som något du inte kan kontrollera.

  4. Möjlighet att hyra eller köpa: Många väljer att hyra en TENS-apparat inför sin förlossning. Genom att ha apparaten hemma ett par veckor innan bräknad förlossning får du möjlighet att bekanta dig med apparaten så att du är väl förberedd när förlossningen drar igång.

  5. Ingen påverkan på fostret: TENS-apparater är kända för att vara säkra och icke-invasiva. Den milda elektriska stimuleringen påverkar inte fostret och utgör ingen risk för det ofödda barnet. Det gör TENS till ett säkert alternativ för många gravida kvinnor.

  6. Komplement till andra smärtlindringsmetoder: TENS-apparater kan användas som en del av en omfattande strategi för smärtlindring under förlossningen. De kan komplettera andra metoder, såsom andningsövningar, massage och avlsappningstgekinker. Och så klart akupunktur, där bland annat kammen är ett bra verktyg.

  7. Effektiv under förlossningens tidiga skede: TENS-apparater kan vara särskilt effektiva under de tidiga stadierna av förlossningen när smärtan ofta är mer hanterbar. De ger möjlighet till progressiv och gradvis smärtlindring som kan anpassas efterdina individuella behov och smärtupplevelse.
Intresserad av att hyra en TENS-apparat till din förlossning? Kontakta oss idag!
Sammanfattningsvis erbjuder TENS-apparaten dig en naturlig och kontrollerad metod för smärtlindring under förlossningen. Denna teknik har visat sig vara särskilt fördelaktig för dig som vill undvika eller minska användningen av läkemedel.


Nyfiken på vad det är som gör att TENS fungerar som smärlindring? Läs vårt blogginlägg "Så fungerar TENS"


Innan du använder TENS under förlossningen är det alltid klokt att rådgöra med din vårdgivare för att se till att det är en lämplig strategi för dina individuella behov och förhållanden.


Lycka till med din förlossning!

Comments


bottom of page