Doula

Vi på Din Gravidcoach erbjuder doulatjänster som utformas efter ditt och ert behov. Vi har många års erfarenhet av att stötta födande och partners inför, under och efter födsel. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri konsultation online via Zoom. Hör av dig så hittar vi en dag och tid som passar!

​Doulapaket ​Din Gravidcoach
14 900 kr

Två förlossningsförberedande träffar i ert hem under graviditeten.

Rådgivning och stöd via mejl och telefon under hela uppdragstiden.

Gratis deltagande i en av våra planerade gruppkurser i Föda utan Rädsla. 

Närvaro och stöd under hela förlossningen efter era önskemål och behov.

Förlossning bli en delaktig partner- förberedande bok skriven av Anna Tallwe

Alla extra kostnader för doulan, såsom milersättning och parkeringsavgifter.

Jour en vecka innan beräknad födsel och fram till barnet är fött.

Eftersamtal hemma hos er ett par veckor efter förlossningen. 

Backup-doula

Boka konsultation

Tack för din förfrågan! Vi kontaktar dig inom kort.

Vad innebär doula?

  • En doula är en stödperson för både dig som är gravid och för dig som är partner och/eller blivande pappa eller mamma.

 

  • En doula använder sig av sitt lugn, sin närvaro och all den kunskap som finns runt födandet.

 

  • En doula jobbar med att minska rädsla och ingjuta mod och styrka och så att ni känner er trygga och starka inför födseln av ert barn.

 

  • En doula har inget medicinska ansvar och ger inga medicinska råd, men är expert på att vara ett stöd och en bro mellan de blivande föräldrarna och förlossningsvården.

Doulaförbundet.png

En doula ger er möjlighet att få bearbeta oro och rädslor innan förlossningen eller läka en tidigare jobbig förlossningsupplevelse. Ni får konkreta verktyg för att hantera förlossningen. När partnern/stödpersonen får verktyg kan hen kan stödja på bästa sätt. Att ha praktiskt stöd under förlossningen ger lugn och trygghet under födandet, vilket i sin tur ökar möjligheten för en positiv upplevelse av förlossningen. En trygg partner/stödperson som känner sig delaktig genom förlossningen stärker parrelationen. Stöd efter förlossningen ger er möjlighet att knyta samman förlossningsupplevelsen. 

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat. Men en doula minskar antalet kejsarsnitt och förlossningens längd. Behovet av medicinsk smärtlindring minskar, liksom önskemål om ryggbedövning. Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse (The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003)​​