Doula

Att anlita en doula gör stor skillnad för upplevelsen av förlossningen

En doula är en stödperson för både dig som gravid/födande och för dig som partner och/eller blivande pappa eller mamma. En doula använder sig av sitt lugn, sin närvaro och all den kunskap som finns runt födandet. En doula jobbar med så väl mentalt och emotionellt, som kroppsligt och praktiskt stöd med fullt fokus på ditt/ert behov.

En doula ger er möjlighet att få:

 • Lugn och trygghet under födandet

 • En positiv upplevelse av förlossningen

 • Bearbetning av oro och rädslor innan förlossningen

 • Läka en tidigare jobbig förlossningsupplevelse

 • Konkreta verktyg för att hantera förlossningen

 • Verktyg för partnern/stödpersonen hur hen kan stödja på bästa sätt

 • Praktiskt stöd under förlossningen

 • En trygg partner/stödperson som känner sig delaktig genom förlossningen

 • Stöd efter förlossningen där det ges möjlighet att knyta samman förlossningsupplevelsen

 • Individuellt stöd helt baserat på era behov

Doulaeffekten

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier* och visar på mycket goda resultat.

 

Med en doula minskar:


– Antalet kejsarsnitt
– Förlossningens längd
– Behovet av medicinsk smärtlindring
– Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

*Länk till studie finner ni här.

Pandemi-anpassning

Utifrån rådande situation med Covid-19 har våra doulauppdrag behövt anpassas. Sedan våren 2020 har vi kunnat stötta blivande föräldrar genom ovanstående upplägg, med undantag från fysisk närvaro på förlossningen. Istället har doulan kommit hem till den födande/paret redan under latensfas, bistått körning till sjukhus och därefter tagit vid på videolänk. Detta har visat sig fungera väldigt fint, då kontinuiteten kunnat hållas.

 

Genom att den födande/partnern fått tidigt stöd i hemmet har en god rytm startat upp och tagits med vidare. Många upplever även att de kunnat stanna hemma längre med detta upplägg.

"Jag har upplevt två förlossningar, båda med doulor som stöd. För mig var det en självklarhet att anlita en doula även under vår andra förlossning. Med många mindre bra vårdmöten i bagaget ville jag, liksom under min första förlossning, skapa ett team bestående av doula och sambo som kände till mina behov och som oberoende av diverse skiftbyten och klockor skulle finnas där.

 

Det var självklart en besvikelse när Corona och de restriktioner som följde med inte gjorde det möjligt för oss att ha doulan i förlossningsrummet. Vi fick göra det bästa utifrån de förutsättningar som fanns, tänka om och tänka nytt. Hur skulle det bli utan den fysiska närvaron av en doula? Trots en del oro kring situationen kan jag såhär i efterhand säga att det blev en väldigt bra förlossningsupplevelse. Vi kunde kommunicera och se varandra under hela den aktiva fasen via länk, stödet kändes närvarande och vetskapen om att vi, om något skulle hända, inte var själva med vår upplevelse gjorde mig trygg. Det team och den sfär som var så viktig för mig hade trots allt inte raserats."

 

- Tvåbarnsmamma om doula under Covid-19

 

Våra Doulapaket

 

Vi erbjuder olika doulapaket så att ni kan välja vad som passar er - utifrån era behov! Pris för respektive paket samt en ordlista hittar ni längst ner på sidan.

 

Följande ingår i samtliga doulapaket:

 • Full telefonsupport genom hela uppdraget

 • Alla extra kostnader, så som körersättning och parkeringsavgifter 

 • Gratis profylaxkurs i Föda utan Rädsla (för mer info läs under fliken med samma namn)

Doulapaket Favorit

 • Församtal hemma hos er två gånger under graviditeten

 • Jour en vecka innan beräknad förlossning fram tills bebis är född

 • Närvaro och stöd under hela förlossningen efter era önskemål och behov

 • Eftersamtal hemma hos er ca en vecka efter förlossningen

Passar er som: 

- Känner er lugna, glada, oroliga eller förväntansfulla - kanske allt på samma gång. Oavsett om era känslor och tankar präglas av trygghet eller rädsla är detta doulapaket en värdefull investering. Här får du och ni möjlighet att förbereda er, både individuellt och tillsammans. Ni kommer få verktyg som kan svetsa er samman som team och optimera förutsättningarna för en positiv och stärkande förlossningsupplevelse.

Kostnad: 14 900 kr

Doulapaket Plus​

 • Församtal hemma hos er tre gånger under graviditeten

 • Jour en vecka innan beräknad förlossning fram tills bebis är född

 • Närvaro och stöd under hela förlossningen efter era önskemål och behov

 • Stöd efter förlossningen hemma hos er tre tillfällen

 • Bokpaket (Förlossning- bli en delaktig partner av Anna Tallwe samt Föda barn med stöd av Märta Cullhed Engblom)

 

Passar er som: 

- Vill maximera förutsättningarna för en positiv och stärkande förlossningsupplevelse 

- Bär på mycket oro, kanske en tidigare negativ upplevelse av graviditet, födande eller tiden efteråt i behov av bearbetning.

- Önskar utökat stöd EFTER förlossningen, med ex. amning, praktisk avlastning i hemmet, avslappnande massage eller någon att bolla alla tankar med. Vi kan även ge guidning i EC/babypottning, att bära i bärsjal eller ta hand om bebis kortare stunder vid behov av lite tid i ensamhet.

Kostnad: 18 900 kr

”Att ha doula på distans gjorde att jag som partner kunde vila i att någon annan hade ett utifrånperspektiv, och kunde komma med förslag och påminnelser som jag själv inte tänkte på eftersom jag var så inne i själva situationen. Det gjorde det enkelt att prova nya saker, tänka nytt och se situationen från ett annat håll. Jag har svårt att tänka mig att min upplevelse hade blivit lika positiv utan det stödet."

- En pappas perspektiv på doula via videolänk

Doulapaket Online

 • Församtal online via videolänk två gånger under graviditeten

 • Jour en vecka innan beräknad förlossning fram tills bebis är född

 • Närvaro och stöd under hela förlossningen efter era önskemål och behov

 • Eftersamtal via videolänk ca en vecka efter förlossningen

 

Detta paket passar dig som känner samma behov som beskrivs i "favorit"-paketet men är planerad att föda under Covid-19-pandemin, eller av andra skäl föredrar att möta din doula online.

 

​Doula-online är ett koncept där du som gravid och/eller din partner kan få tillgång till doulastöd via videolänk. Vi kan i hjälpa dig med alla frågor som inte rör det medicinska. Allt från känslor kring graviditeten/förlossningen, till praktiska delar kring hur en förbereder sig - eller frågor i relation till förlossningsvården och hur man skapar sig det bästa stödet och förutsättningarna. Vi ses via Zoom, Skype eller annan videolänk som passar dig/er. 

Under förlossningen har ni tillgång till en doula som ni kontaktar via telefon eller videolänk och som guidar er om det blir utmanande. Hon kan bland annat hjälpa er med olika smärtlindrings-tekniker, ge råd och föreslå praktisk hjälp som skapar lugn och trygghet.

Kostnad: 8 900 kr 

Express​doula

Expressdoula är konceptet för er som inte har planerat att anlita en doula men som känner ett behov av utökat stöd i nära anslutning till födseln, eller när den startat. Det kan ex. röra sig om en lång latensfas i hemmet och att partner/stödperson behöver avlastning för att samla energi inför nästa skede och därmed få bättre förutsättningar att stödja i aktiv fas. Att anlita en express-doula är också ett sätt att säkra en "back up" av kontinuerligt och gott stöd under förlossningen, i de fall partner eller stödperson uppvisar symptom/är sjuk eller av annan anledning inte kan närvara fysiskt.

Tjänsten erbjuds i mån av möjlighet. Vid intresse, fyll i vårt kontaktformulär.

Kostnad: 5000 kr

 

Postpartum - stöd efter förlossningen

Det är lätt under graviditeten att fokusera på förlossningen och glömma det som kommer sen. Första tiden med bebisen. Det kan vara en omvälvande tid för många. Det är mycket nytt att ta in. Man ska lära känna en ny liten individ, bli förälder för första gången, bli förälder på nytt, familjekonstellationen förändras, amningen ska fungera, sömnen ska fungera, kärleksrelationen kan ta sig nya uttryck. Det är mycket som sker dessa första månader. I många länder finns det ett väl fungerande stöd för blivande föräldrar med kontinuerligt stöd i hemmet men tyvärr existerar inte detta i Sverige. Vi vet att starten med den nya familjemedlemmen påverkar det framtida livet.
 
Din Gravidcoach erbjuder postpartum-stöd till dig/er som är nyblivna föräldrar. Stödet är individuellt anpassat och är till för att göra tillvaron enklare för er. Det kan vara amningsstöd eller stöd i lyhörd flaskmatning, bebisomvårdnad, massage till mamman, möjlighet att prata om situationen, prata om förlossningen, praktiska göromål som städning, matlagning mm.
 
Du kan boka postpartum stöd under graviditeten och skulle du sen känna att du inte har det behovet går det att avboka. Du kan även under graviditeten träffa en gravidcoach för ett förutsättningslöst möte på 30 minuter där du får känna om stödet och personen känns rätt för dig.

Kostnad:

900 kr i timmen eller ett paket enligt nedan

 • Fem timmar - 4 000 kr

 • Tio timmar - 7 500 kr

 • Tjugo timmar - 14 000 kr

Piles of Books

Liten ordlista

Församtal- Två träffar på 1-1,5 timmar innan födseln där vi tillsammans bestämmer innehållet beroende på era önskemål. Här får du/ni formulera era förväntningar, tankar, känslor, eventuella rädslor eller önskemål. Vi pratar om sjukhusrutiner, smärthantering, smärtlindring, förlossningsbrev, amning, födandets fysiologiska process, tidigare erfarenheter och annat ni har behov av. 

Jour- Doulan är nåbar på telefon dygnet runt och har en inställelsetid till sjukhuset på två timmar. 

Backup doula- Om något oförutsett inträffar med doulan så finns det alltid en backupdoula att tillgå. I specifika fall, t ex vid en långvarig förlossning, kalla in backup-doulan som avbytare under pågående förlossning. Detta sker alltid i samråd med föräldern/föräldrarna. Doulan har tystnadsplikt och överlämnar endast information som är relevant för en backup doula om denna skulle behöva närvara.

 

Eftersamtal- En träff  på 1-1,5 timmar någon vecka efter födseln, där vi går igenom er upplevelse. Vi pratar om anknytning, amning eller lyhörd flaskmatning, rutiner, föräldrarollen, går igenom eventuella frågor eller annat ni har behov av. Många upplever detta samtal lika givande och värdefullt som de förberedande samtalen. Att träffa någon som varit med hela vägen; inför, under och efter förlossningen innebär kontinuerligt stöd - vilket i sig ökar chanserna för att en stärkande upplevelse. Eftersamtalet blir ett fint sätt att knyta samman helhetsupplevelsen och ta avstamp från in i det nya familjelivet.

 • Instagram Social Ikon
 • Wix Facebook page
 • YouTube Classic

Din Gravidcoach    

+46733-548598

©gravidcoach.se

info@gravidcoach.se