top of page

Kategorier

Sök

10 anledningar att anlita doula

Vad gör en doula och varför bokar allt fler in doulastöd till sin förlossning? Nedan har vi listat 10 saker en doula kan bidra med under födseln och vad dessa saker kan betyda för er förlossningsupplevelse, för er relation och för ert föräldraskap.Doula stöttar födande kvinna

En doula kan göra stor skillnad för er under resan till föräldraskapet. Oavsett om det är första barnet eller om du fött förut, om du planerat att föda med all tillgänglig smärtlindring eller utan, om du har en partner eller är självstående - en extra stödperson med stor kunskap, skills och erfarenhet av födande och förlossningssystemet kommer öka dina chanser för en trygg och positiv upplevelse. Doulor är proffs, och finns där för dig och er från start till mål, för att du ska få föda på dina villkor. Nedan listas 10 saker en doula kan bistå med under födseln, och varje del utvecklas längre ner i blogginlägget. Missa inte också inläggen om vad en doula kan göra för dig under graviditet och post-patrum tiden.


Under födseln kan en doula bistå med:


1. Känslomässig trygghet, tröst och uppmuntran till födande och partner

2. Smärtlindrande tekniker som beröring, mottryck och massage

3. Hjälp att använda kroppens inneboende verktyg, såsom andning och avslappning

4. Guida partnern i vad hen kan göra i stunden, både för sig själv och för den födande

5. Information om vad som händer under förlossningen och tiden efter förlossningen

6. Röstförstärkare; att stärka förutsättningarna för den födande att göra sin röst hörd

7. Guida till gynnsamma rörelser, positioner och redskap under olika faser

8. Underlätta kommunikationen mellan födande, partner och förlossningspersonal

9. Skapa och upprätthålla en trygg atmosfär på förlossningsrummet

10. Dokumentation av födsel, ex. foto eller film

Doula stöttar blivande föräldrar under förlossning
Det är omöjligt att sammanfatta hur mycket vår doula betydde för oss och för vår förlossnings-upplevelse. Vi önskar alla som väntar barn samma underbara upplevelse både innan och under födseln. Jag rekommenderar alla att anlita en doula! Ni kommer inte ångra er. Jag och min sambo är så nöjda över att vi valde att ha doula och vi kommer aldrig att föda barn utan det stödet. Det gav oss båda vår drömförlossning <3
- Ida, förstföderska


1. Känslomässig trygghet, tröst och uppmuntran


En doulas främsta tillgång är att skapa tygghet med sin närvaro, sin röst och sina händer. Doulor har många tips, tricks och kunskaper att bistå med och guida er i - men långt viktigare än allt detta är hur hon får er att känna under födseln. En betryggande blick för dig som partner att möta vid oro, en lugnande röst som påminner dig födande om att du är trygg, att du kan. Att allt är som det ska. Som tröstar och uppmuntrar - beroende på var ni befinner er känslomässigt. Som erbjuder en fast hand, som inte ska gå någon annanstans, utan finns där i varje värk, i varje vila - så länge det behövs. Detta är det avgörande: Kontinuerligt känslomässigt stöd, på era villkor.


Förutom att vår doula var kompetent och professionell så var hon otroligt varm och lyhörd, på alla sätt den trygga hamn vi behövde vid lillebrors födsel. Hon visste precis när jag behövde "hämtas hem" eller utmanas och när min man behövde stöd eller andrum, hon var limmet i vårt lilla team!
Jennie, omföderska2. Smärtlindrande tekniker

Doulastöd
The birth comb - kammen som akupressur-verktyg

En doula kan själv utföra och/eller guida en närvarande partner i olika tekniker och praktiska verktyg som lindrar smärta under värkarna. Det rör sig om allt från taktil beröring och lugnande strykningar till rejäl korsryggmassage och bäcken/höftpress.


Många doulor har också kunskap om akupressur och sjalteknik och kan dessutom ge er råd om när det kan vara läge att prova olika saker som värme, bad eller TENS-maskin.


Har du hört om kammen som verktyg under förlossning? Läs mer om kammen som naturlig smärtlindring här.

3. Hjälp med andning och avslappning


Andning och avslappning har en högst central plats oavsett vilken förlossningsförberedelse ni väljer att ta del av. Det finns många olika tekniker som man kan inspireras av och träna på - och en del metoder menar att just andning och avslappning är verktyg som redan finns inom dig och således inte kräver någon särskild teknik. Det viktigaste är att du hittar ett sätt som passar dig och att du har STÖD under förlossningen att finna och upprätthålla en andning och avslappning som passar dig och underlättar födandet. Detta, gott folk, är doulor proffs på.


4. Guida partnern

Höftpress födande
Doula och partner ger den födande dubbel höftpress

En doula kan guida dig som partner med sin kunskap och erfarenhet kring vilka ord, övningar, verktyg eller tekniker som kan funka i stunden.


Många partners uppskattar att kunna "följa" doulan; att inspireras av och tryggas i vad man kan göra här och nu för att underlätta för den födande. Det kan handla om att doulan utför en särskild teknik som partnern tar över efter en stund, eller att man utför någonting tillsammans som ett team (som bilden här intill visar exempel på).


Att ha varit delaktig som partner under födseln skapar positiva känslor för er båda under själva upplevelsen, men också vidare in föräldraskapet. Att ha delat en så stor upplevelse, att som födande fått känna sig hållen och trygg, att som partner fått känna att en gjort skillnad, att - kanske mer än någon annan gång i livet - fått vistas i känslan av av vara ett team, ger ringar på vattnet, med potential att bära er båda genom livet.


För fler tips till dig som partner och blivande medförälder, lyssna på våra poddavsnitt 3, 11 och 16 där vi pratar om partners perspektiv. För fler konkreta tips kan vi också rekommendera blogginlägget Partners roll vid förlossningen - åtta handfasta tips


Jag kan ärligt säga att jag var skeptisk till att ha med en annan person med på förlossningen. Vi hade en tuff erfarenhet i bagaget med en förlossning där jag kände att inget jag gjorde var bra, och där min fru efteråt också uttryckte en besvikelse över att ha känt sig ensam. Vi hade det ganska tufft i relationen långt tid efteråt. Efter vår andra förlossning, med vår doula närvarande, förstår jag att en doula inte tar över din roll som partner. Tvärtom stärkte det min förmåga att vara närvarande och gjorde det möjligt för oss att bli det team vi önskade.
Andreas, tvåbarnspappa

5. Information om vad som händer under förlossningen


En doula kan ge värdefulla nycklar med information om vad som händer under förlossningen och vägleda er genom olika faser som ni går igenom. Det kan handla om att hjälpa er att tolka tecken på att födseln är igång (Tips: När ska man åka in till förlossningen?), förklara de fysiologiska processer som den födande känner av, förtydliga vilka val ni kan stå inför i ett visst läge, förbereda er på vad nästa skede kan innebära eller hjälpa er att möta och hantera potentiella scenarion som uppstår. Ett vanlig förekommande exempel är att doulan guidar er i när det kan vara bra läge att vila, äta eller byta position.


6. Röstförstärkare: Att göra din röst hörd


Röstförstärkare

En doula har ofta god insyn i de planer och önskemål som den födande och partner formulerat under graviditeten, samtidigt som hen löpande stämmer av de behov som uppstår under förlossningen. En doula undersöker också om planer och önskemål står fast eller förändras med tiden, och stöttar klienten i de val som görs i stunden.


Som doula kan man aldrig tala FÖR den födande, däremot kan en doula agera som röstförstärkare i förlossningsrummet. Det innebär att doulan aktivt arbetar för för att din egen röst blir hörd i de fall du behöver stöd med detta.


Att verka som röstförstärkare kan handla om ställa frågor eller påminna om saker som de blivande föräldrarna uttryckt tidigare genom att "put it out in the room", exemplevis:

"Ni har skrivit i ert förlossningsbrev att ... är detta något ni forfarande önskar?" eller "Du har tidigare berättat att du vill erbjudas alternativ innan det tas hål på hinnorna - hur känner du kring detta nu?"


Att ställa en fråga högt kan öppna upp för samtal på rummet, främja vårdpersonalens potential att ge det stöd som önskas och stärka möjligheterna för dig som födande, eller partner, att göra din egen röst hörd.


7. Gynnsamma positioner, rörelser och redskap

Side lying release
Side lying release - en position från Spinning Babies

Doulor har ofta god kännedom om olika positioner som den födande kan prova för att främja födandet. Det kan vara saker som hjälper den födande att fokusera och slappna av eller som rent faktiskt bidrar till minskad smärta.


Att vara upprätt och i rörelse gynnar framfödandet och hjälper bebis göra sina rotationer ner genom förlossningskanalen. Samtidigt är det viktigt att varva denna aktivitet med vila.


En doula kan hjälpa er navigera i vilka positioner som kan användas och när, lotsa partnern i hur hen kan vara delaktig och föreslå eller guida i användandet av redskap, exempelvis pilatesboll, gåbord eller badkar/förlossningspool.8. Underlätta kommunikation mellan personalen och er


En doula har potential att verka som en slags bro mellan födande, partner och vårdpersonal, eftersom hen känner till era behov och personlighet och har kunnat följa förloppet kontinuerligt, samtidigt som hen har kännedom om hur personalens uppdrag ser ut, hur systemet är uppbyggt och vilka rutiner som brukar föreligga.


En doula har, till skillnad från barnmorskan, undersköterskan eller förlossningsläkaren, den enorma fördelen att hen:


  • Har en relation uppbyggt med er sedan tidigare

  • Kan vara närvarande under hela det aktiva förloppet


Doulan kan därför underlätta kommunikationen mellan er och vårdpersonal genom att exempelvis, med samtycke, fylla i luckor över vad som hänt i rummet när personalen inte kunnat vara närvarande, att verka som röstförstärkare enligt ovan punk 6, eller hjälpa er att navigera i språket (gäller såväl fackspråk som icke-modersmål) och stötta med förslag på frågor som kan ställas om hon upplever att ni önskar mer information.


Med vår doulas vägledning kunde jag lyssna på min kropp och ta ägarskap över processen. Hon hjälpte oss förstå systemet inför födseln och gjorde oss trygga genom att påminna om vilka val sannolikt hade i ett visst skede. Det förberedde oss och gjorde det lättare att prata med personalen som bistod oss på förlossningen. Efteråt gav barnmorskan komplimanger för hennes arbete, något som kändes fint också för oss som valt att anlita henne.
Julianna, omföderska


9. Skapa och skydda en trygg miljö och atmosfär i rummet

Mysigt på förlossningen

Alla som befinner sig i förlossningsrummet, i synnerhet den födande, påverkas av stämningen och atmosfären däri. För den födande kan det vara mycket hjälpsamt att belysningen hålls dämpad, att det finns saker i rummet som påminner om hem och trygghet (läs fler tips om miljön på förlossningsrummet här) och att möblemang är arrangerat på ett sätt som gagnar hennes komfort optimalt. Att se till att partnern kan komma nära och hålla om, eller vila på egen hand vid behov, är också värdefullt och något som doulor ofta assisterar med.


Man använder alla sina sinnen under en födsel och kan som födande vara oerhört känslig för "störningar". Värkarbetet kräver mycket koncentration och vi vet att det underlättar för den födande om hon kan hitta och följa en bra rytm för att möta och hantera värkarna. Musik är uppskattat hos en del födande, medan andra föredrar tystnaden. Ofta kan ljudet på apparater stängas av eller sänkas, och starka skärmljus vridas bort.


En doula är uppmärksam på rummets alla intryck och oavsett hur den födandes önskemål tar sig uttryck kan doulan bistå med att skapa och upprätthålla den miljö som föredras.10. Dokumentation av födsel, ex. foto eller film


Många doulor erbjuder fotografering under förlossningen. Att föreviga stunder av födseln har för många av stort värde. Som födande noterar man inte alltid detaljerna runt omkring och det är inte ovanligt med upplevelser av att tid och rum smälter samman. Att få se bilder på sin partners reaktioner, på er tillsammans, på ögonblicket du ser sitt barn för första gången - eller lyssna på ljudupptagning av bebisens första läte kan vara en helt ovärderlig skatt.


För en del kan det också vara hjälpsamt i bearbetningen av födseln (en födsel kan behöva processas oavsett om upplevelsen varit positiv eller negativ) att ha bilder att se tillbaka på, för att lägga pusslet över hur timmarna fortskred. Avtala med doulan på förhand vilken typ av foton/film/ljudupptagning som önskas, och skriv gärna in detta i förlossningsbrevet.Nyfödda och nyblivna föräldrar

Funderar du på att anlita en doula till er förlossning?

Boka in en kostnadsfri konsultation med oss!
Du kan också läsa mer om hur vi i Din Gravidcoach arbetar som doulor här.Med värme,


Din Gravidcoach logo

Comentarios


bottom of page